161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Strategi

Vår strategi för 2020 omfattar alla aspekter av hållbart och framgångsrikt agerande. Genom att utmana den aktuella ordningen i logistikbranschen strävar vi efter ekonomisk, social och miljömässig harmoni inom logistik och supply chain.

mission till

2020

Ekonomi

År 2020 kommer DB Schenker att vara kvalitetsledande och i framkant på våra målmarknader. Med utgångspunkt i vår långsiktiga ekonomiska stabilitet kommer vi att fortsätta att investera i tillväxtmarknader, nya affärsmöjligheter och våra anställdas kompetens. Vi kommer att tillhandahålla innovativa produkter baserade på högpresterande processer och ultramoderna IT-system. Genom att hålla oss till dessa principer kommer vi att säkerställa att våra kunder är nöjda med våra ledande nätverks- och branschlösningar.

Socialt

År 2020 kommer vi att vara den främsta arbetsgivaren i vår bransch. Vi är ett mångfacetterat, internationellt företag som inspirerar och drar till sig människor i alla ålders- och yrkesgrupper. Vi hjälper medarbetarna att utvecklas, och vi erbjuder våra anställda lokala och internationella karriärmöjligheter. Våra relationer bygger på ömsesidigt förtroende och på vår gemensamma ledarskapsfilosofi. Vi erbjuder en arbetsmiljö som respekterar varje individs behov och sätter värde på allas insatser.

Miljö

År 2020 kommer vi att vara branschledande inom miljöskydd. Vårt gröna produktsortiment och vår kompetens när det gäller klimatsmarta lösningar utgör kärnan i vår hållbarhetsstrategi. Dessa egenskaper utgör en tydlig konkurrensfördel för oss och för våra kunder. Vi på DB Schenker kommer att sätta nya standarder i fråga om koldioxidavtryck och energieffektivitet. Vi strävar även efter att minska andra utsläpp, såsom buller, för att öka allmänhetens acceptans av vår framtida tillväxt.

År 2020 kommer vi att vara en ledande leverantör av integrerade transporter.

Som vinstbringande kvalitetsledare, topprankad arbetsgivare samt miljöpionjär kommer vi att vara ledande leverantör av integrerad transport och logistik år 2020. DB Schenker. Delivering solutions.
DB Schenker. Delivering solutions.