161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Strategy Chess Board

Strategi

Strategi 2020

Vår strategi till 2020 omfattar alla dimensioner av att agera hållbart och framgångsrikt. Genom att utmana logistikbranschen arbetar vi för att nå en ekonomisk, social och miljömässig balans inom logistikkedjan.

mission till

2020

Ekonomi

Vi på DB Schenker har som mål att vara bäst på kvalitet, samt att bibehålla vår position på marknaden. Vi kommer fortsätta investera i tillväxtmarknader, nya affärsmöjligheter och våra medarbetares kompetens. Med hjälp av effektiva processer och de senaste IT-systemen kommer vi fortsätta leverera innovativa tjänster. Vårt mål är att våra kunder alltid ska vara nöjda med våra kvalitativa logistiklösningar.


Socialt

Vi är ett mångkulturellt och internationellt företag som har medarbetare i alla åldrar. Alla som arbetar hos oss ska ha möjligheten att utvecklas samtidigt som vi erbjuder dem lokala och internationella karriärmöjligheter. Vår organisation bygger på ömsesidigt förtroende och en gemensam värdegrund. Vi erbjuder en arbetsmiljö som respekterar varje individs behov och sätter värde på allas insatser. Det ska göra oss till den självklara arbetsgivaren i vår bransch!


Miljö

Vi strävar ständigt efter att vara branschledande inom miljö och hållbarhet. När det gäller klimatsmarta lösningar, är våra gröna produkter och vår kompetens, kärnan i vår hållbarhetsstrategi. Det en tydlig konkurrensfördel för oss som gynnar våra kunder. Vi sätter nya standarder för minskade koldioxidutsläpp och energieffektivitet. Vi strävar såklart alltid efter att minska utsläpp men också för att minska buller från våra fordon.

År 2020 kommer vi erbjuda de bästa logistiklösningarna på alla plan

Vi kommer göra allt för att vara ett företag i toppklass – leverera högsta kvalitet, vara en eftertraktad arbetsgivare, leverera de bästa logistiklösningarna och ligga i framkant inom hållbarhet. Vi ska alltid ligga steget före – och ha lösningar på allt!