161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser Flag of HaitiFlag of Swaziland

Multimodala lösningar

Varje logistikexpert vet att det inte finns någon universaltransport som passar alla. Det är därför vi kombinerar de specifika fördelarna hos varje transportsätt genom att utveckla innovativa kombinationer.

Vi erbjuder ett brett spektrum av kombinerade, miljövänliga lösningar – från konventionell till kombinerad järnvägsfrakt, från standardlaster till specialtransporter, från tungt till värdefullt gods, från norr till söder och från öst till väst, från normal spårvidd till större, från hamn till järnvägsstation, från Kina till Europa.

Vår expertis: Skräddarsydda lösningar som kombinerar de olika transportsätten på ett optimalt sätt

Vår kärnkompetens är att utveckla dörr-till-dörr-lösningar genom att kombinera järnvägs-, land- och sjötransport med utgångspunkt i dina specifika behov. Därför anpassar vi våra tjänster till det som ska transporteras. Vare sig det gäller konsument- eller industrivaror, papper, stål, byggmaterial, maskiner eller elektronik – vi har den lastutrustning som krävs.  

Med DB SCHENKERrailog erbjuder vi järnvägslösningar inklusive förtransport, fortsatt transport med lastbil och omlastning via terminal eller railports i kombination med olika tilläggstjänster till exempel lagerhållning, övervakning, tullklarering, dokumentation) och flerspråkig personal med tillgång till järnvägsoperatörer och leverantörer av järnvägstjänster.

DB SCHENKERintermodal är vår dörr-till-dörr-lösning som förbinder Europas nord-syd-axel med vårt egna kombinationsnätverk i regelbunden takt och med hög kapacitet. Vi använder både semitrailrar och växelflak för att hantera förtransport och vidaretransport på land och sjöfrakt. Dessutom erbjuder vi kombinerade transporter med unik åtkomst till ett öppet kombinationsnätverk över hela Europa.

För vissa landtransporter och handelsrutter i Europa kan en kort sjöförbindelse vara ett hållbart alternativ. Därför har vi med DB SCHENKERshortsea utvecklat lösningar mellan specifika hamnar, där godset transporteras på, eller i, särskild utrustning som rulltrailrar eller containrar.

Tågförbindelse mellan Kina och Europa

Vi på DB Schenker har alltid banat väg för upprättandet av reguljära järnvägsbaserade transporter i korridoren som förbinder Kina och fler asiatiska länder med Europa. Denna intermodala förbindelse är ett attraktivt alternativ: lägre transportkostnader jämfört med flygfrakt och kortare transporttider jämfört med sjöfrakt. DB SCHENKEReurasia omfattar dörr-till-dörr-lösningar för blocktåg, styckegods, eller hellaster .

Lägre koldioxidutsläpp– från väg till järnväg

Vi kombinerar de specifika fördelarna med varje transportsätt och förenar därmed de utmärkta miljöegenskaperna hos tåg med flexibiliteten hos lastbil. Frakten transporteras med tåg så långt som möjligt på huvudsträckan. Vi kan minska koldioxidutsläppen med 80 procent jämfört med konventionell vägtransport. Vår lastbilsflotta sköter för- och eftertransporten. På så sätt kan vi på DB Schenker nå de mest avlägsna hörnen av Europa så att du kan dra fördel av dörr-till-dörr-transporter även om du inte har egna sidospår. Med denna metod sänks de totala koldioxidutsläppen med 60 procent. För oss är striktaste miljöstandarder en självklarhet. Därför förnyar vi kontinuerligt vår lastbilsflotta och använder alltfler fordon som uppfyller standarden Euro 5. Dessutom utnyttjar vi kapaciteten hos våra fordon fullt ut genom att kombinera sändningar vid våra nav. Ju färre tomma resor vi gör desto lägre koldioxid producerar vi nämligen.

Relaterade produkter

eSchenker: Spara tid och pengar

eSchenker ger dig realtidsinformation om var ditt gods befinner sig, om status och leveranstid. Du får ett spårningsnummer så att du kan komma åt detaljerade leveransuppgifter utan att behöva logga in. Du får även detaljerad spårningstrafik och statusinformation för varje leverans.

Spårning

Oavsett transportsätt eller affärsområde ger eSchenker överblick hela vägen från planeringsarbete och genomförande till uppföljning. Med all information bekvämt samlad på ett ställe.