Skip to content
DB SCHENKER-logga


Ännu oklart om strejken i finska hamnar bryter ut

Norska LO har varslat om strejk från och med klockan 24.00 söndagen den 8/4.

Cirka 35 000 medlemmar inom industri, transport, livsmedelsindustri, spedition, städning berörs om man inte kommer överens med arbetsgivarförbundet i pågående förhandlingar innan dess.

Vid en eventuell strejk kommer såväl fackanslutna tjänstemän som kollektivansluten personal att tas ut i strejk. Det innebär att Schenker AB inte kommer att kunna följa avtalade ankomst- och avgångstider till och från Norge, vilket kommer att medföra stora trafikstörningar.

De kunder som köper tjänster utanför DB Schenker, exempelvis tullhantering, kan behöva bevaka detta separat eftersom fler branscher än transport omfattas av den varslade strejken.

Mer information om den varslade strejken och vilka företag som berörs finns via dessa länkar:

https://www.lo.no

https://www.nho.no/

 

Kontakta ditt lokala DB Schenker kontor för ytterligare information.