Skip to content
Logotip DB SCHENKER Logotip DB SCHENKER


DB Schenker Warehouse Truck parking

Deutsche Bahn trdno nazaj v pozitivnih številkah

Z novim rekordom potnikov na dolge proge in ponovnim skokom dobička se je družba Deutsche Bahn (DB) v proračunskem letu 2016 vrnila na pot uspeha.

Podjetje je znova povečalo število potnikov na dolge proge in prepeljalo 7,1 milijona (5,4 %) več potnikov v primerjavi z letom prej, skupno kar 139 milijonov. Poleg tega je občutno izboljšano točnost storitev podjetja DB na dolge proge (porast za 4,5 odstotne točke) spremljal tudi porast zadovoljstva potnikov.

»Naš program Zukunft Bahn (železnica prihodnosti) temelji na kakovosti in že opažamo rezultate svojih prizadevanj za večjo točnost, boljšo čistočo in nudenje boljših potovalnih informacij našim potnikom,« je povedal Dr. Richard Lutz, novi glavni izvršni direktor DB. »Še več, prilagojeni dohodek pred obrestmi in davki (EBIT) ni le presegel zastavljenega cilja, temveč je v primerjavi z letom prej tudi narasel za več kot 10 %, in sicer na 1,9 milijarde evrov. Rast se je nadaljevala tudi v našem mednarodnem poslovanju. 2016 je bilo za Deutsche Bahn dobro leto.«

Prihodki pri DB so v letu 2016 narasli za 108 milijonov (0,3 %), na 40,6 milijard evrov. Prilagojeni dohodek pred obrestmi in davki (EBIT) se je povečal za 187 milijonov evrov (10,6 %) na 1,95 milijard evrov. Bruto kapitalski izdatki so narasli za 166 milijonov evrov (1,8 %) na 9,5 milijard evrov. Neto finančni dolg se je v proračunskem letu 2016 povečal le neznatno, za 133 milijonov evrov (0,8 %), na 17,6 milijard evrov. Povečanje je bilo majhno zaradi menjalnega tečaja britanskega funta, še posebej pa zaradi kapitalskih izdatkov, ki so bili prvotno načrtovani za leto 2016, a v knjigah do letošnjega leta še ne bodo prikazani.

Transport

V letu 2016 je vlake in avtobuse Deutsche Bahn v Evropi uporabilo skupno 4,4 milijarde ljudi, kar pomeni povečanje za 81 milijonov v primerjavi z letom prej (1,9 %). "Železniški potniški promet v Nemčiji se je povečal za 7 milijonov potnikov na več kot 2 milijardi potnikov; potovanj na dolge proge je bilo več, pri regionalnih prevoznikih ni bilo sprememb."

DB Arriva je v letu 2016 povečala število svojih potnikov za 98 milijonov (5,9 %) na 1,76 milijarde, delno tudi na račun uspešnih ponudb za velike franšize v ZK in na Nizozemskem. S 14 % na celih 23 % je povečala tudi svoj delež na trgu železniškega transporta v ZK.

Število metričnih ton na kilometer v železniškem tovornem prometu je v primerjavi z letom prej padlo za 3,8 %, in sicer na 94,7 milijarde. DB Cargo si je zastavil obsežen načrt preoblikovanja in si trenutno prizadeva za vrnitev na pot trajnega uspeha.

 Infrastruktura

S povečanjem železniškega prometa je v letu 2016 naraslo tudi število prevoženih kilometrov na železniškem omrežju DB – za 1,3 % na rekordnih 1,07 milijarde kilometrov železniških poti. Železniška podjetja zunaj DB so ponovno povečala svoj delež, in sicer na novih, rekordnih 30 %. V okviru teh povečanj se je za 1,1 % povečalo tudi število postankov na potniških postajah DB, k čemur so podjetja zunaj DB prispevala 35,3 % (porast za 12,4 % glede na leto prej).

Špedicijska dejavnost in logistika

DB Schenker na splošno opaža pozitivne rezultate, pri čemer se je število pošiljk po kopnem v Evropi povečalo za 0,3 %, količine letalskega tovora pa za 4,5 %. Količine ladijskega tovora so se povečale za 3,3 %, prihodki pogodbene logistike pa za 7 %.