Skip to content
Logotip DB SCHENKER Logotip DB SCHENKER


Meeting office glasstable compliance

Kodeks ravnanja za poslovne partnerje

Kodeks poslovanja skupine DB zavezuje naše dobavitelje in poslovne partnerje, da izpolnjujejo etične in pravne standarde. Je pomembna osnova za naše poslovno sodelovanje.

Kodeks ravnanja DB za poslovne partnerje jasno določa pričakovanja DB: dobavitelji in poslovni partnerji se strinjajo, da bodo izpolnjevali zahteve Kodeksa. Za DB predstavlja to pomemben prispevek k trajnostnemu ravnanju v dobavni verigi.

Naš kodeks ravnanja za poslovne partnerje temelji med drugim na načelih Globalnega dogovora ZN in istih načelih, ki smo jih postavili v etičnem kodeksu poslovnih načel DB - Kodeksu ravnanja za naše vodstvene delavce in zaposlene. Namenjen je vsem podjetjem in posameznikom po vsem svetu, od katerih kupujemo blago ali storitve.


Za več podrobnosti si oglejte celotni Kodeks ravnanja DB Code za poslovne partnerje.