Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Woman windowfront business operations

Poročajte o zadevah, ki vas skrbijo

V podjetju DB Schenker smo zavezani varovanju svoje integritete. Pri vsem svojem poslovanju želimo ravnati etično in v skladu z zakonskimi določbami. Vendar pa lahko, tako kot pri vseh ostalih dejavnostih, pride do situacij, ko ravnanje ni v skladu s Kodeksom ravnanja DB. V tovrstnih primerih želimo vedeti za domnevne kršitve zakonov ali druge hujše kršitve in vas prosimo, da o njih poročate. Za zagotovitev varnega okolja, v katerem bo lahko vsak posameznik poročal o kršitvah, smo ustanovili telefonsko linijo DB Schenker Alert Line. Tam lahko vsak posameznik povsem zaupno poda informacije in sicer v okviru lokalne zakonodaje.

DB Schenker Alert Line lahko pokličete preko spletnega sistema za oddajo: 
DB Schenker Alert Line.