Skip to content
Logotip DB SCHENKER


Family bed laughing social impact

Družbeno

Pri DB Schenker verjamemo, da pri uspehu podjetja ne gre samo za gospodarsko uspešnost. Zato si prizadevamo za vzpostavljanje ravnotežja med našim gospodarskim, družbenim in okoljskim stebrom.

S stališča družbenega vpliva si DB Schenker prizadeva biti vrhunski delodajalec v Nemčiji in po svetu. Ker smo v mnogih državah visoko na lestvici, si zavzeto prizadevamo obdržati položaj in razširiti svoj vpliv na vsa območja zemeljske krogle.

Vendar pa se zavedamo, da družbena odgovornost sega onkraj podobe zanimivega delodajalca. Zato želi DB Schenker delovati v skladu z mednarodnimi standardi na področju zaposlovanja in delovnih pogojev, obenem pa biti priznan član družbe, ki podpira družbene projekte v naših skupnostih.

Omogočanje najboljše svetovne ekipe 

Zaposleni so pri DB Schenker najpomembnejša dobrina. Svoj uspeh na trgu lahko vzdržujemo le, če imamo v svoji ekipi motivirane in kvalificirane zaposlene. Naša prizadevanja, da obdržimo uspešne zaposlene, podpirata naša zavezanost za trajnostni razvoj kadrov in močna podjetniška kultura.

Ob uspešnem in profesionalnem upravljanju človeških virov bodo naši zaposleni pri nas zadovoljni še leta in leta. Dosledno si še naprej prizadevamo za izboljševanje zadovoljstva zaposlenih, tako da zastavljamo jasne cilje zadovoljstva in se redno ocenjujemo s pomočjo ponavljajočih se raziskav mnenja med zaposlenimi po vsem svetu. Zavezani smo k razvoju kadrov in si prizadevamo prilagajati poklicno napredovanje svojih zaposlenih, da bi bolje ustrezali njihovim lastnim poklicnim in življenjskim fazam, v kakršnih se nahajajo. Skratka, trajnostni razvoj človeških virov smo zastavili kot prioriteto podjetja.

Poleg uspešnih pobud za upravljanje človeških virov je predpogoj za predane in zadovoljne zaposlene in s tem osnova dolgoročnega upeha močna podjetniška kultura. Ko gre za integracijo različnih kultur in ustvarjanje skupne identitete, predstavlja mednarodno okolje v DB Schenker pravi izziv. Pomembno je, da ustvarimo kulturo, v kateri se bodo zaposleni iz različnih okolij počutili kot doma in bodo sodelovali v prizadevanjih za doseganje naših ciljev in vizij.

Iskanje najboljših članov globalne ekipe 

Poleg zadržanja zaposlenih je za nadaljnjo izgradnjo uspešne globalne organizacije nujno potrebno strokovno zaposlovanje kadrov.

DB Schenker se je odločil vzpostaviti ugled vrhunskega delodajalca v sektorju transporta in logistike. Doseganje tega cilja je še zlasti velik izziv glede na demografske spremembe in trenutni boj za kvalificirane in nadarjene zaposlene. Poleg tega, da ponujamo privlačne programe usposabljanja in študija, se osredotočamo na nenehno povečevanje svojih prizadevanj za zaposlovanje kvalificiranih in motiviranih zaposlenih. DB Schenker tesno sodeluje z univerzami in združenji, kot je mreža za logistiko in upravljanje dobavnih verig BVL (Bundesvereinigung Logistik e. V.).

Zagotavljanje pravičnih delovnih pogojev

Naši globalni standardi družbenega minimuma pri DB Schenker opredeljujejo pričakovanja pri vsakodnevnih poslovnih dejavnostih naših zaposlenih, vodilnih in vodstvenih delavcev na globalni osnovi.

Standardi družbenega minimuma podjetja DB Schenker opredeljujejo in operacionalizirajo splošne družbene izjave iz krovnega Kodeksa ravnanja naše matične družbe Deutsche Bahn. Skladni so s temeljnimi konvencijami Mednarodne organizacije dela (ILO), z United Nations Global Compact, s Splošno deklaracijo o človekovih pravicah in z Nemškim kodeksom trajnosti.

Ta načela so zavezujoča za vse člane odborov, izvršne direktorje, vodilne delavce in zaposlene po vsem svetu. DB Schenker spodbuja svoje poslovne partnerje, naj jih prav tako upoštevajo. V situacijah, ko državna ali mednarodna zakonodaja ne zagotavljata ustrezne socialne ali delovne zaščite, se DB Schenker omenjenih standardov drži kot minimuma.