Skip to content
Logotip DB SCHENKER


wind turbine green energy db schenker

Varovanje okolja

Kot pionir varstva okolja je DB Schenker postavil standard za učinkovito uporabo razpoložljivih virov.

Ob soočanju družbe z vedno večjimi težnjami po varovanju okoljaje transportni sektor poklican, da v večji meri prispeva k tem prizadevanjem. S tem, ko postajamo vodilni ponudnik zelenih logističnih storitev, se zavezujemo k utiranju poti na področju varovanja okolja. Vemo, da je ob porastu transporta mogoče emisije CO2 dejansko zmanjšati.

ZMANJŠEVANJE EMISIJ

DB Schenker podpira DB Group pri zmanjševanju specifičnih emisij CO2 za 30 odstotkov med letoma 2006 in 2020. Da bi dosegli ta cilj, smo sprožili raznovrstne pobude in še naprej širimo svojo izbiro zelenih logističnih izdelkov.

Delovanje z mislijo na okolje je za DB Schenker ključnainjo podpiramo z različnimi pobudami v naših poslovnih enotah. Z združevanjem skušamo zmanjšati število prevoženih kilometrov, prehajati na okolju najbolj prijazne načine transporta in z nenehnim prenavljanjem voznega parka povečati učinkovitost. Osredotočeni smo na razvoj okoljsko trajnostnih logističnih rešitev.

Trenutno DB Schenker ponuja ekološke rešitve (Eco Solutions) za vse vrste prevozov in svojim strankam omogoča zmanjšanje ali nadomestitev emisij CO2 po celotni dobavni verigi. Na ta način lahko emisije CO2 v zračnem tovornem prometu zmanjšamo za do 20 odstotkov, v pomorskem prometu za do 50 odstotkov. Okolju prijazne rešitve so na voljo tudi v kopenskem prometu v obliki inovativnih motorjev ter goriv in z uporabo energetsko učinkovitih, trajnostnih ukrepov v vseh naših objektih. DB Schenker, kot vodilno svetovno podjetje, osredotočeno na zeleno logistiko, lahko na transparenten način izračuna in zagotovi okoljski odtis dobavnih verig naših strank in ponudi predloge za njihovo optimizacijo.