Skip to content
Logotip DB SCHENKER


DB Schenker Lufthansa Cargo Boeing 777F CO2 Neutral Flight in Air

Trajnostnost letalskih tovorov

Preoblikovanje poslovanja naše panoge za ogljično nevtralno prihodnost.

S tem ko trajnostnost postaja vse bolj ključna, podjetja in dobavitelji logističnih storitev iščejo načine, kako povečati svojo gospodarsko osnovo in z okoljskim odtisom pozitivno vplivati na družbo. Glede na to, da na letalski tovor odpade 1,9 % vseh emisij toplogrednih plinov na svetu, na pomorski prevoz približno 1,7 %, na kopenski prevoz pa 11,9 %, je logistična panoga ključna pri spodbujanju zmanjšanja celotnih emisij toplogrednih plinov.

Graphic showing the global carbon emissions by transport sector

(1) OurWorldinData.org – raziskave in podatki za napredek pri reševanju največjih svetovnih težav. Vir: Climate Watch, World Resources Institute (2020).
Opomba: Celoten podnebni vpliv letalskega prometa predstavlja 3,5 % globalnega segrevanja (vključuje indeks sevalnega prispevka RFI (Radiative Forcing Index)).

Kot okoljski pionirji smo trajnostnost v vseh mestih in vseh državah postavili v samo središče svojega vsakodnevnega poslovanja. Poleg dostave pošiljk in upravljanja dobavnih verig, ko in kjer je to potrebno, želimo panogo letalskih tovorov revolucionirati tako, da strankam in prevoznim partnerjem pomagamo pri upravljanju prizadevanj za trajnostnost.

  • Danes sodelujemo z več prevozniki tovora in potnikov, ki so med največjimi na svetu in ki želijo vlagati v učinkovitejše zrakoplove, da bi zmanjšali emisije in poskrbeli za kar najmanjši vpliv na okolje. Hkrati jim pomagamo zadovoljevati vse zahtevnejše potrebe strank na področju prevoza.
  • Razvijamo tudi popolnoma električne večnamenske drone z nosilnostjo do 200 kg in dosegom do 40 km, ki so po svoji zasnovi tako uporabni kot trajnostni. Ti brezpilotni zrakoplovi so kot avtonomni izdelki, osredotočeni na prihodnost, zasnovani za sodobne logistične potrebe.
  • Z rešitvijo eSchenker in spletno platformo connect 4.0 lahko občutno zmanjšamo količino potrebne dokumentacije, od podatkov o pošiljki do carinskih obrazcev.
  • Smo dejaven član zveze za trajnostne letalske tovore SAFA (Sustainable Air Freight Alliance), v okviru katere kot kupci in dobavitelji sodelujejo pošiljatelji, špediterji ter letalski prevozniki tovora, ki sledijo emisijam ogljikovega dioksida, ki jih ustvarja letalski prevoz tovora, in jih zmanjšujejo ter spodbujajo odgovoren tovorni promet.

Podjetje DB Schenker ima zaradi partnerstva z Lufthanso Cargo vodilno vlogo pri varovanju podnebja z vidika letalskih tovorov.

Novembra 2020 smo sklenili partnerstvo z Lufthanso Cargo in opravili prvi ogljično nevtralni letalski tovorni prevoz od Frankfurta v Nemčiji do Šanghaja na Kitajskem ter nazaj do Frankfurta. Tovorni zrakoplov Boeing 777F je na obeh letih uporabil trajnostno letalsko gorivo (SAF). SAF se kot realna alternativa fosilnim gorivom pridobiva iz odpadnih materialov, kot so tisti, ki nastanejo pri uporabi kuhinjskega in rastlinskih olj, iz odpadkov z odlagališč, komunalnih odpadkov, odpadkov iz kmetijstva in številnih drugih. Še bolj ključno pa je, da lahko SAF zagotovi do 80 % manj emisij toplogrednih plinov kot tradicionalna konvencionalna kerozinska goriva, kar prispeva k zmanjšanju emisij CO2 in čistejšemu zraku.

DB Schenker Lufthansa Cargo SAF Fueling Avtor fotografije: Lufthansa Cargo AG/Oliver Rösler

Uspeh programa zagotavlja stalen reden letalski tovorni prevoz z uporabo goriva SAF in nadaljnje zmanjševanje ogljičnih emisij. 

Povpraševanje pri pošiljateljih po tem prvem partnerstvu je bilo tako uspešno, da smo 1. aprila 2021 začeli izvajati redni tedenski tovorni prevoz od Frankfurta v Nemčiji do Šanghaja na Kitajskem ter nazaj do Frankfurta. Te tovorne lete opravljamo z letalom Lufthansa 777F in dodeljenim trajnostnim letalskim gorivom (SAF), na voljo pa bodo v okviru poletnega voznega reda od aprila do konca oktobra 2021. DB Schenker ima za vaše trajnostne cilje na voljo dva modela, in sicer za brezogljično (prek zmanjševalnih dejavnosti (insetting)) ali ogljično nevtralno (prek izravnave (offsetting)) pošiljanje blaga.

Model podjetja DB Schenker za zmanjševalne dejavnosti, v okviru katerega se uporablja SAF, je namenjen neposrednemu zmanjševanju ogljičnih emisij v transportnem sistemu. Z njim se izognemo vsem novim ogljičnim emisijam v ozračje. Gre za najbolj trajnosten način zmanjševanja ogljičnih emisij, saj pri njem odpade poraba dodatne energije, do katere prihaja zaradi izravnalnih ukrepov.

S tem modelom se brezogljične emisije dosežejo s 100-odstotnimi zmanjševalnimi dejavnostmi.

Ogljična nevtralnost prinaša ravnotežje med ogljičnimi emisijami in njihovim zmanjševanjem. To ravnotežje se doseže z izravnavo novih emisij CO2 v ozračje, običajno z ukrepi, ki v drugem koraku nevtralizirajo take emisije. Rezultat je splošno ravnotežje, ki je tako nevtralno. 

S tem modelom se ogljična nevtralnost doseže z zmanjševalnimi dejavnostmi, ki vključujejo uporabo goriva SAF (80 %), in izravnavo preostalih emisij CO2, ki se ustvarijo pri pridobivanju/distribuciji (20 %).

DB Schenker Lufthansa Cargo Sustainable Air Freight Avtor fotografije: Lufthansa Cargo AG/Oliver Rösler

Podjetje DB Schenker zavzeto išče načine za zagotavljanje trajnostne energije, naše partnerstvo z Lufthanso Cargo pa je šele začetek na poti do ogljično nevtralnih letalskih tovorov do leta 2050, kar je cilj našega podjetja in panoge letalskih tovornih prevozov. Kot eden vodilnih ponudnikov logističnih in prevoznih storitev na svetu želimo tlakovati pot trajnostnim letalskim tovorom ter celotno panogo spodbuditi k preoblikovanju načina poslovanja. Ti leti so šele začetek naše obljube, da bomo tudi strankam pomagali izpolniti njihove zaveze do okolja.
 
Za več informacij se obrnite na lokalne strokovnjake podjetja DB Schenker.

Naši produkti v letalskem transportu

Industry Solution Mechanics Engineering

Rešitve, specifične za industrijo

DB Schenker ima kot eden vodilnih ponudnikov logističnih rešitev po vsem svetu ogromen portfelj transportnih in pogodbenih logističnih rešitev, ki zajema več panog. Kot taki smo strokovnjaki pri prepoznavanju izzivov specifičnih za vašo panogo.

Rešitve, specifične za industrijo Poglejte vse medije
V mestu Burullus raztovarja 600-tonski žerjav turbine

Več kot 100.000 ton

1/4

Zgodba o uspehu

2/4

Zgodba o uspehu

3/4

Projekt omreženih konvojev tovornjakov

4/4

eSchenker Je zelo enostavnen

eSchenker je doslej naša najnaprednejša logistična rešitev. Na enem mestu združuje vse e-Storitve, ki vam nudijo popolno podporo na vseh stopnjah oskrbovalne verige. Od sledenja in načrtovanja do naročanjain poročanja, s funkcijo eSchenker je pokrita vsa vaša logistika.

Sledenje

Orodje Schenker za sledenje, ki je preprosto za uporabo, daje informacije o lokaciji in stanju vaše pošiljke ter o trenutnem predvidenem času dostave. Dodelitev številke za sledenje pomeni, da lahko dostopate do podrobnih podatkov o pošiljki na spletu, ne da bi se morali prijaviti. Naša tehnologija sledenja je nadgrajena s še podrobnejšim pregledom in podatki o stanju za vsako od vaših pošiljk.