Skip to content
Logo DB Schenker


Here to Move Woman on Smartphone

Duálny vzedlávací program

Zapojením sa do programu GENEXT @ DB Schenker budete súčasťou všetkých obchodných aktivít a projektov našej spoločnosti. Budete mať možnosť sa zapojiť aj do rôznych projektov v zahranicí, čo Vám poskytne medzinárodný pohľad do fungovania našej spoločnosti na globálnej úrovni.

Čo ponúkame?​​​​​​​

Každý rok od 1. augusta štartujeme projekty duálneho vzdelávania s možnosťou výberu programov ako Logistický manažmenť (EUFH Brühl, Neuss), Medzinárodný manažment riadenia podnikania a infromačných technológií (IMBIT, DHBW Mannheim) priamo v sídle našej spoločnosti v Essene.

Ak máte záujem využiť Vaše teoretické poznatky v praxi, prostredníctvom programov GENEXT: Logistika a manažment, Medzinárodné manažment riadenia podnikania a informačných technológií Vám poskytneme kompletné zázemie, pre ich využitie.

V programe Manažment logistiky na európskej Univerzite aplikovaných vied v nemeckom Brühli resp Neusse získate podrobný prehľad o jednotlivých aspektoch logistiky. Okrem jednotlivých funckií logistiky sa budete mať príležitosť dôkladne zoznámiť so špecifickými požiadavkami logistiky ako na priemyselné odvetvie a s modernými technológiami, ktoré sústavne posúvajú toto priemyselné odvetvie.

Ako študenti získate prístup k širokému spektru ekonomických predmetov zameraných na logistické témy a jazykové vybavenie. V neposlednom rade získate príležitosť osobnostného rastu. Prednášky sú v Nemeckom jazyku.

Nedeliteľnou súčasťou duálneho vzdelávacieho programu je absolvovanie medzinárodnej teórie na jednej z našich partnerských univerzít. Okrem toho program je možné ukončiť praxou v jednej z našich zahraničných dcérskych spoločností.

Úspešným absolvovaním programu Manažment logistiky na EUFH zíkavate akademický titul bakalár.

Jedným z hlavných cieľov programu "Medzinárodný manažment pre obchod a informačné technológie" je získanie detailného prehľadu o vývoji a rozvoji podnikových informačných systémov. Program je zameraný na poznanie a praktické využitie znalostí podnikateľského prostredia a podnikových informačných systémov. Počas programu sa účastníci zoznámia s vnútornou politikou spoločnosti a manažmentom. Jednotlivé časti programu sú percentuálne rozdelené nasledovne: 40% obsahu je venovaného ekonomike, 40% informačným technológiám a 20% kultúre manažmentu. Absolvovaním programu získavajú účastníci akademický titul bakalár a majú príležitosť stať sa súčasťou spoločnosti DB Schenker s globálnou pôsobnosťou.

Prax

Počas štúdia programov sa prakticky zameriate na:

 • Zmluvnú logistiku / SCM
 • Key Account Management / Obchod
 • Cestnú prepravu
 • Air & Ocean Freight
 • Ľudské zdroje (HR)
 • IT
 • Financie

Vašu prax počas študijných programov môžete ovplyvniť vďaka flexibilite programov.

Po úspešnom absolvovaní Vám ponúkneme zaujímavé pracovné príležitosti na globálnej úrovni. 

Váš profil

Pre účasť v programoch duálneho vzdelávania musíte spĺňať nasledovné požiadavky:

 • Veľmi dobrá znalosť Nemeckého jazyka
 • Veľmi dobré znalosti v oblasti ekonomiky a príbuzných odvetví
 • Dobrá znalosť programov MS Office
 • Veľmi dobrá znalosť Anglického jazyka

Zaujali sme Vás? Pozrite si viac možností prostredníctvom nášho trhu práce.


Ako sa zapojiť do programu duálneho vzdelávania?

Aktuálne pracovné príležitosti