Logo DB Schenker

Poslať žiadosť

Predstavte nám Vaše skúsenosti!

Vaša žiadosť je jedinečnou príležitosťou prezentovať nám, kto ste a prečo by ste boli dokonalým adeptom pre prácu v DB Schenker. Zaujmite nás Vašou osobnosťou a zdôraznite svoje hlavné zručnosti, skúsenosti, kvalifikácie a záujmy.


Ako podať žiadosť?:​​​​​​​ 

  1. Prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom nášho online portálu. Pridajte stručný úvod v tele e-mailu a priložte požadované dokumenty vo formáte Word alebo PDF. (Súbory by nemali byť väčšie ako 5 MB.)
  2. Ak preferujete poštovú komunikáciu stačí poslať vašu žiadosť spolu s požadovanými dokumentami poštou na uvedenú adresu.
  3. Môžete reagovať aj na pozície, ktoré aktuálne nie sú k dispozícii ako prejav vážneho záujmu o daný segment práce v našej spoločnosti.

Pred odoslaním žiadosti sa uistite, že žiadosť obsahuje sprievodný list, váš štruktúrovaný životopis, certifikáty a odporúčania pre podporu Vášej kvalifikácie na vybranú pozíciu. 

Váš sprievodný list je rozhodujúci, preto ho starostlivo formulujte vrátane Vášho osobného presvedčenia prečo máte záujem pracovať pre našu spoločnosť. Pridaním motivačného listu zvýšite vaše šance na úspech. V momente, keď si budete istý Vašou žiadosťou a priloženými dokumentami, žiadosť pošlite.  

Tešíme sa na stretnutie s Vami!​​​​​​​