People Meeting Office

Medzinárodný tréningový program

Máte chut sa učiť od najlepších?

Náš medzinárodný program pre stážistov "Talents international" je jedinečnou príležitosťou pre všetkých absolventov, ktorí majú záujem o oblasť medzinárodnej logistiky. V priebehu 18 mesiacov pracujú stážisti na jednotlivých oddeleniach spoločnosti a získavajú tak celkový prehľad o obchodných a operatívnych aktivitách naprieč spoločnosťou na globálnej úrovni. Od administratívnych úloh na centrále v Nemecku až po riadenie operatívnych úloch v Malajzii. Tak isto majú možnosť stretnutia s kľúčovými zákazníkmi z higt-tech priemyslu v USA - získavajú tak cenné skúsenosti na všetkých úrovniach ich budúcej možnej pôsobnosti.


Ako na to?

Pre náš medzinárodný tréningový program hľadáme motivovaných a špecializovaných absolventov. Berieme v úvahu Vašu dosavatnú kvalifikáciu, pracovné skúsenosti a osobnostné predpoklady, aby sme zistili, či by ste boli vhodní pre náš program. Očakávame od Vás:

  • Dobrú resp. výbornú úroveň znalosti logistického prostredia. Idálne ak Vaše štúdium je zamerané na logistiku
  • Základné pracovné skúsenosti z oblasti logistiky či už aktívne alebo pasívne, ktoré sú výsledkom stáže v oblasti logistiky
  • Pokročilú znalosť anglického jazyka a ďalších jazykov je výhodou
  • Dobré medziľudské chápanie vťahov 
  • Nezávislé a obchodnícke myslenie
  • Pokročilé analytické a koncepčné myslenie
  • Pokročilé znalosti MS Office
  • Výborné komunikačné schopnosti


Diversity DB Schenker

Rozmanitosť

Sme hrdí na našu rôznorodú pracovnú silu a sme pripravení na jej ďalšiu podporu.

Zobraziť všetky médiá

Aktuálne pracovné príležitosti