Skip to content
Logo DB Schenker Logo DB Schenker


People Meeting Office

Medzinárodný tréningový program

Máte chut sa učiť od najlepších?

Náš medzinárodný program pre stážistov "Talents international" je jedinečnou príležitosťou pre všetkých absolventov, ktorí majú záujem o oblasť medzinárodnej logistiky. V priebehu 18 mesiacov pracujú stážisti na jednotlivých oddeleniach spoločnosti a získavajú tak celkový prehľad o obchodných a operatívnych aktivitách naprieč spoločnosťou na globálnej úrovni. Od administratívnych úloh na centrále v Nemecku až po riadenie operatívnych úloch v Malajzii. Tak isto majú možnosť stretnutia s kľúčovými zákazníkmi z higt-tech priemyslu v USA - získavajú tak cenné skúsenosti na všetkých úrovniach ich budúcej možnej pôsobnosti.


Ako na to?

Pre náš medzinárodný tréningový program hľadáme motivovaných a špecializovaných absolventov. Berieme v úvahu Vašu dosavatnú kvalifikáciu, pracovné skúsenosti a osobnostné predpoklady, aby sme zistili, či by ste boli vhodní pre náš program. Očakávame od Vás:

  • Dobrú resp. výbornú úroveň znalosti logistického prostredia. Idálne ak Vaše štúdium je zamerané na logistiku
  • Základné pracovné skúsenosti z oblasti logistiky či už aktívne alebo pasívne, ktoré sú výsledkom stáže v oblasti logistiky
  • Pokročilú znalosť anglického jazyka a ďalších jazykov je výhodou
  • Dobré medziľudské chápanie vťahov 
  • Nezávislé a obchodnícke myslenie
  • Pokročilé analytické a koncepčné myslenie
  • Pokročilé znalosti MS Office
  • Výborné komunikačné schopnosti


Diversity DB Schenker

Rozmanitosť

Sme hrdí na našu rôznorodú pracovnú silu a sme pripravení na jej ďalšiu podporu.

Rozmanitosť Zobraziť všetky médiá

Aktuálne pracovné príležitosti