Logo DB Schenker

Online Test

Predstavte nám Vaše znalosti online!

Online test Vám dá príležitosť preukázať Vaše logické a analytické zručnosti a naše rady Vám pomôžu optimálne sa pripraviť.​​​​​​​

Po úspešnom odoslaní vašej žiadosti je online test ďalším krokom. Test je navrhnutý tak, aby nám pomohol lepšie pochopiť Vaše zručnosti a osobnosť. Úlohy v on-line teste môžu pozostávať z otázok všeobecného rozhľadu, matematiky a logických a jazykových otázok. Poskytneme Vám personifikovaný link s Vašimi prihlasovacími údajmi prostredníctvom, ktorého získate prístup k online testu aj v pohodlí Vášho domova. Aby sme Vám pomohli na ceste k úspechu, sformovali sme množstvo užitočných informácií, ktoré vám pomôžu absolvovať túto časť výberového procesu bez akýchkoľvek problémov:

  • Vyčlente si dostatok času a také prostrednie, kde budete mať možnosť sa dokonale sústrediť na vypracovanie testu. Nenechajte sa za žiadnych okolností vyrušovať počas testu a plne sa sústreďte na vyplňovanie testových otázok. Nezabudnite si skontrolovať či máte stabilný signál internetu a či má Váš počítač resp. notebook dostatok energie v batérii, aby vydržal počas celého vypracovávania testu.
  • Pri vypĺňaní online testu sa snažte odpovedať rýchlo a súčasne rýchlo. Finálne vyhodnotenie testu zohľadňuje oba faktory, čo nám ukáže presnejšie na Vaše silné a slabé stránky.
  • Pri vypĺňaní online testu sa snažte odpovedať rýchlo a súčasne rýchlo. Finálne vyhodnotenie testu zohľadňuje oba faktory, čo nám ukáže presnejšie na Vaše silné a slabé stránky.