Skip to content
Logo DB Schenker


Najčastejšie otázky

Na základe poskytnutia požadovaných parametrov a údajov o zásielke, ako napríklad rozmery zásielky, váha, výška,  dátum vyzdvihnutia, alebo doručenia, adresy vyzdvihnutia a doručenia vám bude vygenerovaná cenová ponuka v reálnom čase.  Akceptovaním cenovej ponuky a potvrdením rezervačného procesu budete môcť dokončiť vašu rezerváciu / objednávku uvedením ďalších požadovaných informácií. Pre finalizáciu a platobné podmienky je potrebné potvrdenie uvedených informácií. 

Za balenie tovaru je zodpovedný odosielateľ. Aby ste sa vyhli riziku prípadného poškodenia počas prepravy a manipulácie dovoľujeme si vás požiadať o použitie vhodného baliaceho materiálu. Je potrebné zabezpečiť, aby zásielka bola schopná odolať štandardným prepravným podmienkam a nebola rizikom pre ostatné prepravované zásielky. Rovnako je potrebné zaistiť aby vodič bol schopný so zásielkou manipulovať a naložiť ju. 

Platforma Connect4.Land je určená iba pre zákazníkov/spoločnosti, ktoré sú podnikateľskými subjektami. Z tohto dôvodu je potrebné mať k registrácii platné DIČ. Naša spoločnosť nevybavuje prepravné požiadavky súkromných osôb  a zákazníkov bez platného DIČ. 

Stačí ak vyplníte prepravný formulár kde uvediete všetky požadované informácie o vašej zásielke. Po vyplnení údajov okamžite získate vašu cenovú ponuku, ktorá bude vyhovovať vašim požiadavkám. Napríklad budete si môcť vybrať pevný deň doručenia alebo konkrétne časové okno a ďalšie možnosti poskytujúce naším rezervačným systémom. 

Platforma Connect4.Land je určená iba pre zákazníkov/spoločnosti, ktoré sú podnikateľskými subjektami. Z tohto dôvodu je potrebné mať k registrácii platné DIČ. Naša spoločnosť nevybavuje prepravné požiadavky súkromných osôb  a zákazníkov bez platného DIČ.

V súčasnosti možnosť prepravovať ADR zásielky prostredníctvom platformy Connect4.Land nie je možné. Avšak na vylepšení platformy neustále pracujeme. 

Nie. V procese úhrady platby sú uvedené všetky náklady a poplatky spojené s vašou rezerváciou prepravy. Po uskutočnení platby neaplikujeme žiadne dodatočné náklady po vašej úhrade. V prípade, že bude potrebné druhé doručenie z dôvodu nemožnosti doručenia zásielky v dôsledku chyby odosielateľa alebo prijímateľa budú vám náklady na druhé doručenie dodatočne fakturované.  

Pri rezervácii našich štandardných prepravných produktov obdržíte odhad termínu doručenia. V prípade, že si rezervujete prepravu prostredníctvom produktov DB SCHENKERpremium alebo FIX DAY/FIX TIME získate garanciu doručenia vo vami stanovenom termíne a čase. Vrátane garancie vrátenia peňazí.