Skip to content
Logo DB Schenker


Informácia pre zákazníkov v nadväznosti na šírenie Korona vírusu z Činy

Naša spoločnosť aktívne monitoruje aktuálnu situáciu ohľadne šírenia nového Korona vírusu, dovoľujeme si vás informovať o vývoji vzniknutej situácie. 

20. február 2020

Od posledného oznámenia, zo dňa 17.2.2020, situácia v Číne nezaznamenala výrazný posun. Naše očakávania na zlepšenie situácie sa zatiaľ nenaplnili. Napriek miernemu zlepšeniu situácie problémy s naplnením kapacít stále pretrvávajú. Náš tím neustále pracuje na riešení kritickej situácie a vzniknutých problémov, stabilizácii situácie a plánovaní na budúce obdobia. Rovnako zdôrazňujeme potrebu úzkej spolupráce medzi našou spoločnosťou a manažérmi vašich spoločností, ktorej cieľom je získanie najaktuálnejších plánov a prognóz biznisu, tak aby sme boli schopní v reálnom čase reagovať na sústavné zmeny podmienok na trhu. 

Aktuálne z personálneho hľadiska:

V súčasnosti neevidujeme žiadny prípad nákazy COVID-19 vírusom u zamestnancov spoločnosti DB Schenker.

Aktuálne z operatívy:

Žiadne zmeny od posledného oznámenia zo dňa 17.2.2020.

Väčšina našich pobočiek na území pevninskej Číny obnovila svoje prevádzky, napriek neúplnej prevádzkovej kapacite. Pobočky v mestách Tianjin a Wuhan sú stále uzatvorené a čakajú na udelenie povolenia potrebného pre obnovu prevádzky.

V nasledovnej tabuľke uvádzame aktuálny stav jednotlivých pobočiek na území pevninskej Číny.  

Aktuálne z trhu:

Letecká nákladná preprava:

 • Letecká preprava čelí 40% prepadu celkovej kapacity, čo zapríčiňuje narušenie letových poriadkov v osobnej preprave a nákladnej preprave
 • Jednotliví letecký operátori čelia nedostatku pracovnej sily, v nadväznosti na nariadenia o zdvojených posádkach a posilnenie smien
 • Úroveň voľných kapacít, potrebných na zabezpečenie prísunu a odvozu tovarov, je znížená až na úroveň 30%
 • Zamestnanci PVG letiska sú v pohotovosti na pomoc pri znižovaní omeškaní spôsobených zákazom vstupu/vjazdu vodičom, ktorí boli za ostatných 14 dní v niektorej z 20 zakázaných oblastí
 • Navrhli sme individuálne riešenia pre zákazníkov, tak aby sme boli schopní znížiť dopady vzniknutej situácie a boli pripravení na návrat do štandardného procesu. Pre viac informácií kontaktujte vašu kontaktnú osobu v našej spoločnosti.
 • Dohodli sme špeciálne letecké linky a dodatočné kapacity tak, aby sme boli schopní zabezpečiť požiadavky našich zákazníkov:

Spiatočné lety medzi letiskami PVG a FRA s odletom z týždenným odletom z letiska PVG v 4 a 7 dni.

Od 8. marca spustíme spiatočné lety medzi letiskami HKG a FRA s týždenným odletom z letiska HKG v 4 a 7 dni.

Od aktuálneho týždňa sme zabezpečili dodatočné prepravné kapacity z letiska PEK v komerčných linkách smerom do Európy.

Dodatočné kapacity na letisku CGO sú v zálohe. V prípade potreby ich vieme využiť v rozpätí 3-4 dní.  

 • Zabezpečili sme rôzne špeciálne lety pre našich zákazníkov. Náš tím špecialistov je v pohotovosti tak, aby bol schopní realizovať prepravné požiadavky zákazníkov.

Námorná nákladná preprava:

 • V dôsledku stagnujúcemu dopytu, počas februára, námorní dopravcovia realizovali prázdne plavby.
 • Prepravné kapacity na lodiach sú dostatočné, kapacity na prepravu kontajnerov sú obmedzené napriek pozvoľnému zlepšovaniu situácie
 • Importné zásielky a ich administratívne spracovanie je ohrozené v dôsledku rastúceho nedostatku kapacít v zámorských prístavoch nakládky.

Pozemná nákladná preprava:

Provincie Jiangxi, Guizhou, Zhejiang oznámili zrušenie kontrolných bodov na diaľniciach (okrem kontrolných bodov v provincii Wenzhou). Provincie Jiangsu, Fujian, Liaoning opätovne otvárajú niektoré vstupné body a čerpacie stanice.

Land bridge: hranice v Ping Xiangu sa postupne otvárajú. Pracovná doba sa predĺžila od 8:00 do 19:00 hod.. Denný limit prejazdu nákladných vozidiel je stanovený na 200 vozidiel a predpokladaná doba colného konania je 1-2 dni.

Multi-modal: západná železničná trasa je v procese obnovy spojenia. Prvé odjazdy budú nasledovné:

Chongqing: 22. február
Chengdu: flexibilný
Xi’an: 23. február
Yiwu: 3. marec (bude upresnený)
Hefei: 20. február
Shenyang: 22. február
Suzhou: 23. február
Wuhan: odložený
Zhengzhou: odložený

Využitím našich profesionálnych prepravných služieb v železničnej preprave sme 17. februára úspešne zabezpečili dodanie tovaru prostredníctvom multimodálnych riešení na železnici a prepojili CR Express s vnútroštátnym rýchlikom. Doručenie tovaru z Duisburgu v Nemecku do terminálu v čínskom meste Changsha trvalo 16 dní. Čo je o 4 menej v porovnaní so štandardným časom doručenia.   

Od posledného oznámenia, zo dňa 13.2.2020, situácia v Číne nezaznamenala výrazný posun. Naše očakávania na zlepšenie situácie sa zatiaľ nenaplnili. Napriek miernemu zlepšeniu situácie problémy s naplnením kapacít stále pretrvávajú. Náš tím neustále pracuje na riešení kritickej situácie a vzniknutých problémov, stabilizácii situácie a plánovaní na budúce obdobia. Rovnako zdôrazňujeme potrebu úzkej spolupráce medzi našou spoločnosťou a manažérmi vašich spoločností, ktorej cieľom je získanie najaktuálnejších plánov a prognóz biznisu, tak aby sme boli schopní v reálnom čase reagovať na sústavné zmeny podmienok na trhu. 

Aktuálne z personálneho hľadiska:

V súčasnosti neevidujeme žiadny prípad nákazy COVID-19 vírusom u zamestnancov spoločnosti DB Schenker.

Aktuálne z operatívy:

Žiadne zmeny od posledného oznámenia zo dňa 13. február 2020.

Väčšina našich pobočiek na území pevninskej Číny obnovila svoje prevádzky, napriek neúplnej prevádzkovej kapacite. Pobočky v mestách Tianjin a Wuhan sú stále uzatvorené a čakajú na udelenie povolenia potrebného pre obnovu prevádzky.

V nasledovnej tabuľke uvádzame aktuálny stav jednotlivých pobočiek na území pevninskej Číny.  

Aktuálne z trhu:

Celková nízka prepravná kapacita je kľúčovým problémom pre všetky moduly nákladných prepráv. Celková situácia v južných oblastiach sa stabilizuje rýchlejšie ako v ostatných regiónoch. Dopravné úrady postupne zmierňujú prísne opatrenia a obmedzenia, čo uľahčuje obnovu pôvodného stavu. Problémy pretrvávajú v kontajnerovej preprave. Náš tím na oddelení pozemných prepráv pripravil denný prehľad dopravných obmedzení, kontrol a špecifického vývoja, ktorý výrazne ovplyvňuje dostupnosť prepravných trás – vrátane alternatívnych trás a prechodov cez hranice. Vzniknutá situácia, napriek všetkým opatreniam, spôsobuje zmeny v trasách a omeškania prepráv. Presné informácie o aktuálnom vývoji situácie v pozemných prepravách sú dostupné u vašich lokálnych prepravných manažérov našej spoločnosti.

Letecká nákladná preprava

V nadväznosti na letovú prevádzku, ktorá už bola naplánovaná na nasledujúce týždne, sme zabezpečili viacero riešení na mieru pre zabezpečenie individuálnych potrieb jednotlivých zákazníkov v podobe spiatočných letov respektíve jednosmerných letov.

Námorná nákladná preprava:

Zákazníkom odporúčame aby svoje požiadavky na leteckú nákladnú prepravu plánovali s dostatočným predstihom v nadväznosti na aktuálne prepravné kapacity.

Pozemná nákladná preprava:

Naše tímy špecialistov nastavujú prepravné možnosti tak, aby ich súčasťou bola aj železničná preprava, lodná preprava a ďalšie kombinácie prepravných módov. Tak, aby sme boli schopní vyhovieť požiadavkám zákazníkov. Presné informácie o aktuálnom vývoji situácie v pozemných prepravách sú dostupné u vašich lokálnych prepravných manažérov našej spoločnosti.

Kontraktná logistika:

Žiadne nové zmeny od poslednej aktualizácie


Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oficiálne premenovala nový Korona vírus (predtým 2019-nCoV) na COVID-19

Od posledného oznámenia, zo dňa 11.2.2020, situácia v Číne nezaznamenala výrazný posun. Naše očakávania na zlepšenie situácie sa zatiaľ nenaplnili. Napriek miernemu zlepšeniu situácie problémy s naplnením kapacít stále pretrvávajú. Náš tím neustále pracuje na riešení kritickej situácie a vzniknutých problémov, stabilizácii situácie a plánovaní na budúce obdobia. Očakávame, že sa v priebehu nasledujúcich týždňov situácia posunie a budeme schopní postupovať merateľným spôsobom v ústrety našim zákazníkom. Súčasné kapacity trhu sú nestále a mimoriadne podmienky neustále ovplyvňujú tak leteckú ako i pozemnú nákladnú prepravu. Rovnako zdôrazňujeme potrebu úzkej spolupráce medzi našou spoločnosťou a manažérmi vašich spoločností, ktorej cieľom je získanie najaktuálnejších plánov a prognóz biznisu, tak aby sme boli schopní v reálnom čase reagovať na sústavné zmeny podmienok na trhu.  

Aktuálne z personálneho hľadiska:

V súčasnosti neevidujeme žiadny prípad nákazy COVID-19 vírusom u zamestnancov spoločnosti DB Schenker.

Aktuálne z operatívy:

Žiadne zmeny od posledného oznámenia zo dňa 11. február 2020.

Viac ako 2/3 našich pobočiek na území pevninskej Číny pracuje v rôznych režimoch riešenia operatívnych úloh. Ostatné pobočky sú stále uzatvorené, z dôvodu nariadení miestnych úradov. Tieto pobočky budú uzatvorené až do momentu povolenia od miestnych úradov. Realizovali sme také opatrenia, umožňujúce prácu z domu, pre čo najskoršiu obnovu plnej prevádzky. Výnimkou sú naše pobočky v meste Wuhan a Zhengzhou, ktoré sú uzatvorené až do rozhodnutia miestnych autorít. AKTUÁLNE INFO: Vláda vo Wuhan oznámila pokračovanie opatrení až do 21. februára.

Viac ako 2/3 našich pracovísk kontraktnej logistiky na území pevninskej Číny začalo pracovať pre zákazníkov v rôznych režimoch riešenia operatívnych úloh v nadväznosti na začiatok spustenia výroby jej zákazníkov. U ostatných prevádzok kontraktnej logistiky čakáme na povolenie obnovenia činnosti od miestnych autorít. Úzko spolupracujeme s miestnymi úradmi a zákazníkmi, tak aby sme mohli v čo najskoršom možnom termíne obnoviť plnú prevádzku. Aktuálne spolupracujeme so všetkými dotknutými stranami aj na obnovení plných pracovných kapacít v daných lokalitách. Táto situácia je pre nás všetkých výzvou, ktorej čelíme spoločne so všetkými spoločnosťami aktívnymi v dodávateľskom reťazci na čínskom trhu.

V prípade potreby presnejších informácií ohľadne fungovania našich pobočiek a pracovísk pozrite si predchádzajúce oznámenie.


Aktuálne z trhu:

Hlavné správy:

Letecká nákladná preprava a kontraktná logistika:

Žiadne aktuálne správy

Námorná nákladná preprava:

Dopravcovia, k tejto situácii, zaujímajú konzervatívny postoj a plánujú návrat lodí na more v prvej polovici mesiaca marec. Pokračujeme v monitorovaní dôsledkov vzniknutej situácie a vplyvu na našich zákazníkov.

Pozemná nákladná preprava:

Až 45% logistických parkov v pobrežnej časti Číny obnovila svoje prevádzky. Napriek tomu pracujú s nízkou kapacitou. Aktuálna situácia ovplyvňuje, nie len vnútroštátnu, ale i medzinárodnú prepravu a predprípravu a samotnú prepravu v regióne. Náš tím na oddelení pozemných prepráv pripravil denný prehľad dopravných obmedzení, kontrol a špecifického vývoja, ktorý výrazne ovplyvňuje dostupnosť prepravných trás – vrátane alternatívnych trás a prechodov cez hranice. Vzniknutá situácia, napriek všetkým opatreniam, spôsobuje zmeny v trasách a omeškania prepráv. Presné informácie o aktuálnom vývoji situácie v pozemných prepravách sú dostupné o vašich lokálnych prepravných manažérov našej spoločnosti. V prípade nejasností, prosím kontaktujte vašu kontaktnú osobu v DB Schenker.

Aktuálne z operatívy:

Čínske úrady a spoločnosti sa zamerali na obnovenie práce vo väčšine krajiny na dátum 10. február, napriek všetkým opatreniam sa nepodarí ani v týchto dňoch obnoviť prevádzky na 100% ich kapacít a nebudú ani po tomto termíne pracovať v obvyklom móde.

Proaktívne spolupracujeme s miestnymi orgánmi, s cieľom urýchliť v prípade potreby schvaľovanie žiadostí o spustení prevádzok a podľa možností rokovali o využití dočasných pracovných síl. S našimi partnermi dodávateľského reťazca neustále komunikujeme a optimalizujeme rozmiestnenie dostupných pracovných kapacít. Našou snahou je maximalizácia pracovných kapacít potrebných na podporu dopytu, výroby a spotreby našich zákazníkov v čase nárastu požiadaviek.

Rôzne úrovne miestnych nariadení, obmedzení a predpisov nevyhnutne ovplyvňujú naše operatívne procesy čí už na strane vstupov, alebo výstupov. Vzniknutá situácia výrazne ovplyvňuje našu operatívu, dodávateľov, prepravcov / letecké spoločnosti. Rovnako ovplyvňuje schopnosť výrobcov / tovární obnoviť ich bežnú úroveň výroby / produkcie. Spoločnosti v Číne, vo všeobecnosti, čelia týmto výzvam:

 • Dodatočným a prísnejším podmienkam povoleniam na obnovenie práce: miestne úrady požadujú, aby spoločnosti predkladali žiadosti o povolenie na pokračovanie práce. Od spoločností sú vyžadované dôkazy, že sú schopné zabezpečiť prísne bezpečnostné procesy, že majú adekvátne množstvo hygienických potrebných materiálov a priebežne podávali správy a údaje z auditu.
 • Omeškaniu spracovania úradných a vládnych povolení pre obnovenie práce: v nadväznosti na vyššie spomenuté informácie, z dôvodu zvýšeného počtu žiadostí sa vyskytli prípady kedy udeľovanie povolení úradníkmi mešká.
 • Nedostatku pracovných síl: väčšina miestnych úradných orgánov zaviedla povinné 14-dňové karanténne opatrenia pre ľudí vracajúcich sa z iných provincií, čo obmedzuje dostatočnú pracovnú kapacitu a vyžaduje si opatrenia na optimalizáciu pracovných kapacít.


Aktualizované informácie z operatívy:

Vzťahujú sa na kancelárie a sklady kontraktnej logistiky.

Pobočky DB Schenker v kontinentálne Číne: otvárajú v týždni od 10. februára

Aktuálne z trhu:

Informácie z predchádzajúceho oznámenia ostávajú v platnosti pre leteckú, námornú aj pozemnú prepravu. V nadväznosti na obmedzenia v dostupnosti pracovnej sily, najmä z radov vodičov, očakávame komplikácie vo všetkých prepravných módoch vrátane prípravy zásielok a ich spracovania.

 • Letecká, námorná a pozemná preprava: informácie z predchádzajúceho oznámenia zo 7. februára ostávajú v platnosti pre leteckú, námornú aj pozemnú prepravu. V nadväznosti na obmedzenia v dostupnosti pracovnej sily, najmä z radov vodičov, očakávame komplikácie vo všetkých prepravných módoch vrátane prípravy zásielok a ich spracovania.
 • Zmluvná logistika: pokiaľ to bude možné všetky naše prevádzky zmluvnej logistiky obnovia svoju plnú prevádzku od 10. februára. V dôsledku nevybavených žiadostí o povolenie obnovenia prevádzky a nedostatku pracovných kapacít budú mať viaceré prevádzky obmedzené kapacity a v niektorých prípadoch zostanú, v nasledujúcich dňoch zatvorené. Podrobnosti o aktuálnom stave na jednotlivých prevádzkach vám poskytnú priamo zodpovední pracovníci jednotlivých pobočiek.

Vyvíjame také úsilie, aby sme boli schopní obnoviť plne naše pracovné kapacity v čo najkratšom čase.  Napriek tomu očakávame, že v týždni od 10. februára budú môcť vzniknúť vo zvýšenej miere omeškania. Preto vás budeme informovať o dianí v Číne v kratších intervaloch.

Aktálne:

K dnešnému dňu neboli zaznamenané žiadne prípady nákazy novým Koronavírusom medzi zamestnancami spoločnosti DB Schenker. Preventívne opatrenia sú realizované tak na strane operatívy, ako aj na strane administratívy. Pokračujeme v striktnom dodržiavaní preventívnych opatrení akými sú samo karanténa, meranie teploty a monitorovanie teploty zamestnancov. Rovnako prebieha pravidelná sanitácia pracovného prostredia. Apelujeme na partnerov a tretie strany aby boli ostražití a zabezpečili, v maximálne možnej miere, dodržiavanie hygienických opatrení.


Aktuálne z operatívy:

Takmer všetky pobočky a kancelárie DB Schenker na území kontinentálne Číny začnú pracovať od 10. februára s výnimkou pobočiek lokalitách Tianjin, Wuhan a Zhengzhou v súlade s nariadeniami miestnych úradov o pozastavení príchodu do práce.

Okrem povinnej 14-dňpovej karantény pre ľudí, ktorí sa vracajú do práce z provincie Hubei. Tamojšie úrady stanovili prísnejšie podmienky karantény pre ľudí vracajúcich sa do práce mimo provincie Hubei. V tejto provincii je možnosť predĺženia karantény od 7 až 14 dní. Predpokladáme, že plná obnova našich pracovných kapacít môže byť týmto ovplyvnená, napriek tomu sme realizovali také opatrenia, ktoré nám túto situáciu pomôžu zvládnuť aj v týždni od 10. februára.

V prípadoch, kde nám to miestne samosprávne úrady umožnia bude plná pracovná prevádzka obnovená tak aby sme boli schopní naplniť očakávania a potreby našich zákazníkov.


Aktuálne z trhu:

Nižšie nájdete aktuálnu situáciu k 7. februáru. Po obnovení práce od 10. februára však očakávame ďalšie možné zmeny v nadväznosti na neustále monitorovanie situácie a prispôsobenie sa jej zo strany DB Schenker.

Letecká preprava: celkové prepravné kapacity sú značne ovplyvnené vzniknutou situáciou. Na trhu prepravných kapacít chýba kapacita pre viac ako 4000 ton tovarov denne. 

Na území pevninskej Číny je spoločnosť DB Schenker pripravená podporovať požiadavky na prepravy v rámci možností dostupných prepravných kapacít prostredníctvom náhradných leteckých operátorov z Číny. Aby naša spoločnosť bola schopná zabezpečiť požadovaný servis prepráv, potrebujeme z vašej strany získať maximálne množstvo informácií ako napríklad pripravenosť nákladu / podrobnosti o zásielke / cieľovú destináciu a požadovaný čas doručenia. Na základe týchto informácií budú naši môcť navrhnúť optimálne riešenie daných prepráv.

Námorné prepravy: v týždni od 10. februára lodiari zredukovali prepravné kapacity smerom do Európy až o 55% a smerom do Spojených štátov až o 30% prostredníctvom prázdnych plavieb.

Hlavní námorní operátori v Číne mali uzavreté prevádzky až do 9. februára. Kvôli dodatočným prázdnym plavbám budú mať dopravcovia výzvy v súvislosti s obmedzením kapacít a nedostatkom vybavenia od hlavných európskych prístavov do Číny. GRI, alebo PSS v Európe sa predpokladá že plná prevádzka nastane po 1. marci.

V týždni od 10. februára budú veľké spoločnosti ako Maersk, CMA, Hapag, ONE, pracovať v Home Office móde. Napriek tomu neočakávame, že by to malo mať výrazný vplyv na operatívu.

Pozemná preprava: základný predpoklad na týždeň od 10. februára

Vnútroštátne prepravné kapacity sú znížené až o 70% vodičov, v nadväznosti na 14-dňovú karanténu. Viac ako 80% logistických parkov v Číne bolo do 10. februára zatvorených.  

LANDbridge prechod cez hraničné priechody pre nákladnú prepravu boli zatvorené v dôsledku prísnych nariadení okrem iného sa to týka prechodov v Pingxiang a Khorgos.

Multimodálne riešenia  (Vlak Čína – Európa): odchod vlakov smerom na západ sú odložené až do 17. februára.

Príjazdy vlakov na východ sú ohrozené nízkou prepravnou kapacitou a prísnymi obmedzeniami v doprave. Čo zapríčiňuje ich meškania. (v konkrétnych provinciách / mestách je povolená preprava iba pre lokálne nákladné vozidlá).

Železničná preprava na území Shanghai, Shenzhen, Chongqing je zatvorená až do 10. februára respektíve do odvolania.

Prepravné kapacity na vstupe a výstupe v Číne je výrazne ovplyvnená aktuálnou situáciou a pokles prepravných kapacít predstavuje od 10 do 30% v poklese vodičov, ktorí sú k dispozícii na prepravnom trhu. Napriek všetkým realizovaným opatreniam.

Preprava cez hraničné priechody medzi Ruskom, Mongolskom, Kazachstanom a Čínou sú bez obmedzení.

Očakáva sa prudký nárast dopytu, v priebehu budúceho týždňa, keď budú opätovne otvorené priechody v ďalších lokalitách. Čo bude mať za následok, dôsledku zníženej prepravnej kapacity, zvýšenie nákladov na vnútroštátnu prepravu.  

Zmluvná logistika: v princípe, všetky skladové prevádzky budú funkčné v týždni od 10. februára na približne 75% výkonu, v dôsledku predchádzajúceho výpadku ľudských zdrojov a úradných obmedzení a dodržiavania karantény.

V niektorých provinciách / mestách vyžadujú miestne úrady, ako podmienku spustenia prevádzky od 10. februára, písomnú žiadosť o povolenie spustenia prevádzky.

Taiwan a Hongkong fungujú ako obvykle bez väčších problémov.

Takmer všetky mestá a provincie kontinentálnej Číny predĺžili pracovné voľno do 9. februára a dlhšie v nadväznosti na región. Výnimku tvoria Peking,  alebo neskôr, s výnimkou Pekingu, Chengdu a Urumqi, kde bolo ukončené pracovné voľno už od 3. februára. Je dôležité zdôrazniť, že zdravie a bezpečnosť majú pre nás najvyššiu prioritu. Aj v mestách, kde odloženie výroby a predĺženia pracovného voľna nebolo nariadené úradmi, zachovávame prísny režim nastavenia pracovných smien.

Väčšina našich pracovníkov pobočiek pevninskej Číny pracuje, ak je to možné, z domu prípadne v obmedzenom režime na smenách. Vládne núdzové opatrenia by sa počas 6. týždňa (3.-9.2.2020) nemali meniť. V prípade akýchkoľvek zmien vás však budeme operatívne informovať o aktuálnom vývoji situácie v Číne.

V momente, kedy nariadenia miestnej samosprávy umožnia obnovenie práce a okolnosti umožnia opätovné nasadenie pracovných síl, budeme schopní plánovať primeranú úroveň našich pracovných zdrojov tak, aby sme mohli reagovať na požiadavky zákazníkov.

Aktuálne z trhu:

Letecká preprava: väčšina leteckých spoločností zrušila svoje linky na prepravu osôb z/do Číny. Nákladné lety, ktoré boli zrušené v prípade CNY a nebudú prevádzkované až do 10. februára. Naplánované nákladné lety majú k dispozícii náhradné posádky, aby sa predišlo predlžovaniu času medzipristátí v Číne na nevyhnutne potrebný čas.

Najnovšie správy naznačujú, že Spojené štáty zvažujú zákaz letov pre letiská s priamym spojením s Čínou. Očakávame, že ak tento zákaz nadobudne účinnosť, bude to mať vážny dopad na prepravné kapacity: ďalšie úpravy režimu preprav sa predpokladajú v nasledujúcich týždňoch. Niektoré krajiny, úplne pozastavili lety z/do Činy. Očakávame prerušenia v dodávateľských reťazcoch, najmä v období, kedy čínske továrne opätovne, čiastočne spustia výrobu.

Naše pobočky v Hongkongu / Tajvane sme aktivovali, ako alternatívne destinácie a sú pripravené fungovať ako podporné vstupné brány do regiónu! (v súlade s pravidlami o obmedzení premávky zo strany úradov a obmedzení dosahu od pôvodu k alternatívnej vstupnej bráne). Napriek všetkým opatreniam, pokračujeme v hľadaní realizovateľných náhradných riešení, tak aby sme boli schopní našim zákazníkom poskytnúť najlepšie možné riešenia, v tejto situácii.  

Námorná preprava: stále viac dopravcov oznámilo plavby na prázdno smerom k čínskym prístavom.

Pozemná preprava: z dôvodu kontroly prístavu Pingxiang (Čína – juhovýchodná Ázia) sú služby LANDbridge pozastavené. Ovplyvnené sú aj cezhraničné prepravné služby cez hranice medzi Čínou a Ruskom. Hoci aktuálne je preverovaná alternatívna cesta cez Kazachstan. Rovnako predpokladáme, že na cezhraničné prepravy využívajúce koridor Hongkong bude mať vplyv oznámený štrajk Únie vodičov kamiónov v Hongkongu.

Kontraktná logistika: Naše sklady Tajvan a Hongkong pokračujú vo svojej práci. Pre ostatné prevádzky kontraktnej logistiky platia obmedzenia v súlade s nariadeniami uloženými miestnymi úradmi štátnej správy. Neustále hľadáme také možnosti, ktoré dokážu podporovať potreby našich zákazníkov tam, kde nám to umožňujú úradné nariadenia, a je možné garantovať bezpečnosť našich zamestnancov.

Naše plány kontinuity podnikania (BCP) sú k dispozícii, tak aby vyhovovali rôznorodým potrebám našich zákazníkov a partnerov. Tak ako vždy, náš tím operatívnych manažérov vám bude plne k dispozícii a úzko s vami spolupracovať v prípade, že to budete za daných okolností potrebovať a budete mať otázky ohľadne aktuálneho stavu vývoja situácie v Číne.

Sme pripravení zmobilizovať naše prepravné kapacity a spoločne s našimi zákazníkmi a partnermi podporovať všetky snahy a opatrenia na prevenciu a kontrolu šírenia epidémie. Snažíme sa urýchliť prepravný tok našich zásielok na nevyhnutný čas z postihnutých regiónov.