Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

DB Schenker land transport

#WeKeepEuropeMoving

… s nami bude váš biznis prosperovať!
Naša ponuka služieb pozemných prepráv
Infobanner Coronavirus DB Schenker

#WeKeepEuropeMoving

Covid-19 Customer Advisory Updates
Go to updates
New Content Item (2)

Pre-notice of delivery

Driving Europe: Úplne nové služby pre systémové prepravy
Zistiť viac
DB Schenker and Porsche open new Warehouse in Canada

Tvoríme značku

DB Schenker a Porsche spojili sily a otvorili nový sklad v Kanade
Zistiť viac
DB Schenker eXXpedition S.V. TravelEdge

eXXpedition okolo sveta 2019 - 2021

8,000 námorných míl, 300 žien, 30 výskumných plavieb
Objavte viac

Podporujeme biznis a životy s DB Schenker connect 4.0

Objavte teraz

Zásady ochrany dát na dbschenker.com/sk

Ochrana vaších údajov je pre nás rovnako pre Vás.

Z tohto dôvodu Vás na tejto stránke budeme informovať o údajoch, ktoré uchovávame. Súčasne Vám vysvetlíme, prečo tieto údaje potrebujeme a akým spôsobom môžete tento zber údajov obmedziť. U nás vždy platí, že súkromie chráni osoby, nie údaje. 

Spoločnosť Schenker AG je zodpovednou stranou za zhromaždovanie a spracovanie Vašich údajov. Zodpovedná osoba za oblasť ochrany údajov je pán Maik Goehrke. V prípade, že máte akékoľvek otázky, návrhy alebo pripomienky k dbschenker.com, kontaktujte prosím:

Schenker AG
Maik Goehrke
Kruppstraße 4 
45128 Essen

Prípadné otázky a návrhy týkajúce sa ochrany údajov môžete zaslať prostredníctvom e-mailu na: dataprotection@dbschenker.com​​​​​​​

Zhromažďovanie a spracovávanie údajov sa vykonáva na špecifické účely. Tieto môžu vyplývať z technických potrieb, zmluvných požiadaviek alebo výslovných požiadaviek zákazníkov. Z technických dôvodov môžu byť niektoré údaje zhromaždené a uložené počas návštevy stránky dbschenker.com. Ako napríklad dátum a trvanie návštevy, navštívené webové stránky, identifikačné údaje prehliadača a použitý typ operačného systému a webovú lokalitu, z ktorej nás navštevujete.

Ak sa zaregistrujete na jeden z našich informačných newsletterov zhromažďujeme nasledovné požadované informácie: oslovenie, meno, priezvisko, e-mailovú adresu, odvetvie, v ktorom pracujete.

V tomto prípade môžeme použiť Vašu e-mailovú adresu na propagačné účely.

Ak sa zaregistrujete do nášho newsletteru "logistics NewsFeed", uložíme IP adresu počítačového systému, ktorý vám bol pridelený poskytovateľom internetových služieb (ISP), dátum a čas registrácie. Tieto údaje ukladáme na sledovanie (potenciálneho) zneužitia e-mailovej adresy subjektu údajov, a to pre našu právnu ochranu. Odhlásenie z newsletteru môžete kedykoľvek zrušiť pod odhlásením "logistics NewsFeed" alebo kliknutím na odkaz odhlásiť sa z odberu na konci svojho newsletteru.

Ak máte námietky voči propagačnému využitiu vašich údajov, vaše údaje sa použijú len na anonymné účely na účely štatistickej analýzy.

Aby sme neustále zlepšovali naše ponuky, ukladáme a analyzujeme údaje o využití z online oblasti na pseudonymizovanom základe. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. F) GDPR.

Pokiaľ požadujeme súhlas na spracovanie vašich osobných údajov, slúži ako právny základ podľa článku 6 (1) (a) GDPR.

Pre spracovanie osobných údajov potrebných na splnenie zmluvy s vami je zmluva právnym základom podľa článku 6 ods. 1 písm. B) GDPR. Článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR sa vzťahuje aj na spracovateľské operácie, ktoré sú potrebné na vykonanie predbežných opatrení, napríklad ak sa pýtate na naše produkty alebo služby.

Ak naša spoločnosť podlieha právnym požiadavkám, ktoré vyžadujú, aby sme spracovávali osobné údaje, napríklad na splnenie daňových povinností, spracovanie je založené na článku 6 ods. 1 písm. C) GDPR.

Ak kliknete na odkaz na externú stránku, presuniete sa mimo stránky dbschenker.com. Spoločnosť Schenker AG preto nezodpovedá za obsah, služby alebo produkty ponúkané na prepojenej webovej lokalite a tiež za súkromie a technickú bezpečnosť na prepojenej webovej stránke.

Vaše údaje budú zmazané v momente, kedy nebudú naďalej potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované (napr. po uplynutí časového rámca zmluvného vzťahu). Vaše údaje musia byť zmazané súčasne pokial nie je ich ukladanie povolené (napr. ak údaje nie su presné a ich oprava nie je možná). Ak právné alebo prakticné okolnosti bránia vymazaniu, budú údaje zablokované (napr. pre potreby archivácie údajov).

Prenos údajov a e-mailov cez internet je vo všeobecnosti nešifrovaný a preto nie je chránený pred prístupom tretích strán. Keď nás kontaktujete e-mailom, dôvernosť poskytnutých informácií nemôže byť zaručená počas prenosu. preto odporúčame, aby sa dôverné informácie zasielali výlučne listom.

  • Máte právo požiadať o informácie o tom, aké údaje sú o Vás uložené.
  • Máte právo požiadať o opravu, vymazanie a obmedzenie spracovania (zablokovanie) vašich osobných údajov, pokiaľ to bude legálne prípustné a možné v rámci existujúceho zmluvného vzťahu
  • Máte právo odvolať sa na orgán dohľadu. Dozorný orgán zodpovedný za spoločnosť Schenker AG je: Landesbeauftragte für den Datenschutz, Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestrasse 2-4, 402013 Düsseldorf, mailto:poststelle@ldi.nrw.de
  • Máte právo previesť údaje, ktoré ste nám poskytli na základe súhlasu alebo zmluvy (prenositeľnosť údajov).
  • Ak ste nám dali súhlas na spracovanie údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, ako ste mu udelili. Zrušenie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania v dôsledku súhlasu až do zrušenia.

Ak chcete uplatniť svoje práva, pošlite e-mail na adresu: dataprotection@dbschenker.com

Pri plnení zákazky je zvyčajne nutnosťou zapojenie spracovateľov v závislosti od úloh, ako sú prevádzkovatelia dátových centier, poskytovatelia tlačiarenských alebo prepravných služieb alebo iné subjekty zapojené do plnenia zmluvy.

Externí poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú údaje pre nás, sú starostlivo vybraní a sú prísne zmluvne viazaní. Poskytovatelia služieb pracujú podľa našich pokynov, ktoré sú zabezpečené prísnymi zmluvnými predpismi, technickými a organizačnými opatreniami a doplnkovými kontrolami.

Vaše údaje budú ďalej poskytnuté len vtedy, ak ste nám poskytli váš výslovný súhlas alebo je na to právny rámec.

Prenos do tretích krajín mimo EÚ / EHP alebo do medzinárodnej organizácie sa nesmie uskutočniť, pokiaľ neexistujú dostatočné záruky. Patria sem štandardné zmluvné doložky EÚ a rozhodnutie o primeranosti Európskej komisie.

Chceme vám dať možnosť urobiť kvalifikované rozhodnutie pre alebo proti použitiu cookies, pokiaľ to nie je nevyhnutne nevyhnutné pre technické fungovanie webovej stránky.

Súbory cookie sú malé textové súbory, v ktorých je možné uložiť osobné údaje. Cieľom nášho oznámenia o ochrane údajov je zabezpečiť, aby ste si boli plne vedomí zberu a spracovania údajov, a to aj vtedy, keď naše webové stránky používajú súbory cookie a že môžete urobiť zodpovedajúce informované rozhodnutie.

Preto vás informujeme o type a rozsahu zamýšľaného používania súborov cookie na našich webových stránkach. Používanie dbschenker.com/global je všeobecne možné bez cookies, pokiaľ tieto nie sú určené na technické účely.

Môžete zabrániť sledovaniu súborov cookie zmenou nastavení prehliadača alebo zabránením uloženiu súborov cookie tretej strany. Nastavenia prehliadača môžete zmeniť nasledovne:

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Google Browser-Add-on

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Mozilla Firefox Privacy and Security Extensions
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/extensions/privacy-security/
Mozilla Firefox Do-not-track

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-turn-do-not-track-feature

Opera
http://help.opera.com/Linux/12.10/en/cookies.html#prefs
Safari
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-
cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Tiež odporúčame pravidelne kontrolovať a odstraňovať uložené súbory cookie, ktoré nie sú konkrétne požadované.

Používame súbory cookie, ktoré sú aktívne od začiatku vašej návštevy na našich webových stránkach až do konca príslušnej relácie prehliadača. Tieto súbory cookie sú automaticky neplatné a odstránia sa ihneď po zatvorení internetového prehliadača. Tieto súbory cookie sú tiež známe ako "súbory cookie session" Session cookies sa používajú v nasledujúcich oblastiach:

  1. Súbor cookie identifikuje používateľa pri návšteve webových stránok počas trvania aktívnej návštevy.
  2. Súbor cookie zabezpečuje, že akonáhle bude vybratý jazyk, zachová sa a bude sa používať počas trvania aktívnej návštevy a naďalej sa poskytne užívateľovi pri zmene medzi stránkami.
  3. Súbor cookie slúži na zabezpečenie údajov a zabraňuje manipulácii, prístupu a prenosu údajov a obsahu do iných systémov tretími stranami.

Meno

Funkcia

Doba uloženia údajov

_pk_ses.15.dd94

Uloží informácie o relácii používateľa 

po dobu aktívnej návštevy, max 10 hodín

_pk_id.15.dd94

Identifikácia používateľov a sledovanie údajov o analýze (anonymizovaná)

13 mesiacov

Na našom webe používame službu analýzy Matomo. Malé textové súbory (súbory cookie) ukladajú údaje o tom, ako používate našu webovú stránku vrátane vašej IP adresy. Tieto údaje sú anonymizované a uložené u nás. Ak nechcete súhlasiť s analýzou používania našich webových stránok, môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia prehliadača, aby ste zabránili používaniu súborov cookie. V tomto prípade sa však môže stať, že nie je možné použiť všetky funkcie.

dbschenker.com vkladá služby Google máp. Ak dáte svoj súhlas, okrem údajov denníka sa vaša IP adresa odošle na Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Príslušnú politiku ochrany osobných údajov nájdete na adrese https://www.google.com/intl/en_policies/privacy/

Na stránke  https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=en&gl=en môžete nastaviť úroveň vášho súkromia.

Politiku ochrany osobných údajov prispôsobujeme zmeneným funkciám. Preto odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov pri návšteve novej verzie dbschenker.com/global


Updated: May 16th, 2018