Skip to content
Logo DB Schenker Logo DB Schenker


New Content Item (3)

Bez emisií do roku 2030

DB Schenker chce do roku 2030 realizovať v európskych mestách svoje prepravné činnosti bez emisií. Cieľom je zníženie znečisťovanie ovzdušia a zníženie hluku prostredníctvom inteligentných riešení, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Ako etablovaný poskytovateľ logistických služieb podporujeme naplnenie tohto cieľa prostredníctvom uprednostňovania používania elektrických vozidiel, vytvárania trvalo udržateľných terminálov a vysokým objemom financií investovaných do výskumu a vývoja nových technológií.

Spoločnosť DB Schenker, ako prevádzkovateľ najväčšej pozemnej prepravnej sieťe a inovátor logistických riešení, mala vždy za cieľ ochranu klímy. Preto v kontexte rozširujúcich sa obmedzení vjazdu naftových vozidiel do veľkých aglomerácií, inovujeme naše procesy, tak aby sme znižovali klimatickú stopu nášho podnikania.

Prečítajte si viac o konkrétnych opatreniach prijatých spoločnosťou DB Schenker!

DownloadUdržateľnosť DB Schenker

Elektrické nákladné vozidlá, dodávky a bicykle

Spoločnosť DB Schenker sa v rámci záväzku v prospech globálnej klimatickej iniciatíve EV100 rozhodla postupne nahrádzať klasické vozidlá vo svojom vozovom parku na elektrické. Všetky vozidlá do 3,5 tony by mali byť na elektrický pohon do roku 2030. Polovica zo všetkých vozidiel nad 3,5 až do 7,5 tony by mala byť rovnako nahradená vozidlami na elektrinu. V súčasnosti spoločnosť DB Schenker nasadila už 3 000 nákladných vozidiel na alternatívne pohony v rámci celej Európy.

DB Schenker prevádzkuje viac ako 50 elektrických bicyklov v mestách na území Francúzska, Nemecka a Fínska.

V spolupráci so start-upmi neustále vylepšujeme a inovujeme tieto bicycle. Najnovšia generácia je schopná prevážať bezpečne a rýchlo zásielky až do 200 kg bez emisií.

Elektrické nákladné vozidlá a dodávky v rôznych mestách

Na jar tohto roku získala spoločnosť DB Schenker 4 nákladné elektrické vozidlá eCanter, ktoré vyrábala spoločnosť Daimler FUSO určených pre distribúciu v mestách Paríž, Frankfurt a Stuttgart. Aktuálne rokujeme s FUSO o nákupe ďalších nákladných áut eCanter pre ostatné európske trhy. E-dodávky Fiat, Nissan a MAN sú v prevádzke v Paríži, Miláne a Osle.

Prvé plne autonómne elektrické vozidlo na svete.

Prvé autonómne elektrické nákladné vozidlo T-pod bolo uvedené do prevádzky vo švédskom meste Jönköping. T-pod, ktorý vyrobil lokálny start-up, spoločnosť Einride, nedisponuje kabínov pre vodiča, keďže je plne ovládaný diaľkovo. Dopravný úrad vo Švédsku vydal povolenie pre skúšobnú prevádzku tohto vozidla na verejných komunikáciách. V plane sú skúšobné prevádzky aj v ďalších krajinách.

iHUB v Berlíne

Spoločnosť DB Schenker a jej partneri v Berlíne prevádzkujú elektrické vozidlá ako súčasť iHub – centra už od minulého roka. Cieľom tohto projektu je preskúmať integráciu týchto e-vozidiel do konvenčných vozových parkov poskytovateľov logistických služieb vo veľkých európskych mestách.

Energeticky efektívne terminály a mestské centrá

Najnovšie terminály a centrá DB Schenker v Európe sú prakticky neutrálne z pohľadu klimatickej záťaže a spĺňajú najnovšie požiadavky na energetickú účinnosť. Sú vybavené LED osvetlením, systémami šetriacimi prírodné zdroje s využitím dažďovej vody, solárnymi panelmi a automatickým vetraním priestorov, ako aj ventilátormi riadenými tlakom. Použitý stavebný materiál je „eko betón”, ktorého uhlíková stopa je až o 30 percent nižšia ako pri štandardnom betóne.

Spoločnosť DB Schenker Oslo nedávno objednala svoje prvé nízkouhlíkové mestské distribučné centrum. Vďaka použitiu elektronických vozidiel a elektronických bicyklov terminál zníži svoje emisie CO2 až o 80 percent. V Poľsku už boli sklady postavené v súlade s najvyššími ekologickými normami.