Skip to content


Alt text
Jesteśmy Great Place to Work. Znowu!
Już po raz drugi otrzymaliśmy certyfikat Great Place to Work
Jesteśmy Great Place to Work. Znowu! Read More
camera lenses notebook db schenker office desk
Ukraine Crisis Update
Ukraine Crisis Update Read more
Alt text
We build the future of tomorrow today.
We build the future of tomorrow today. Read More

Jak wpływamy na gospodarkę w Polsce?

1,41 miliarda złotych. Czy wiesz co oznacza ta kwota? To wartość dodana wygenerowana przez spółki DB Schenker w Polsce w 2018 roku. To nasz wkład w rozwój gospodarki i budowanie polskiego PKB. DB Schenker Technology Center Warsaw wraz z DB Schenker w Polsce, jako pierwsze firmy z branży logistycznej, jak i nowych technologii opublikowały raport wpływu na otoczenie gospodarcze i społeczne.

Czym jest raport wpływu?

Gospodarka to system naczyń połączonych i żadna firma, jak i pojedynczy konsumenci nie działają w próżni. Każda nasza decyzja, czy to inwestycyjna, czy konsumpcyjna ma wpływ na inne podmioty działające w gospodarce. Raport wpływu jest próbą zmierzenia tego całkowitego oddziaływania danej firmy na jej otoczenie biznesowe jak i społeczne.

Jaki jest nasz realny wpływ?

DB Schenker w Polsce posiada przede wszystkim sieć terminali przeładunkowych i magazynów logistycznych. Zapewnia klientom transport drogowy, kolejowy, lotniczy i oceaniczny. DB Schenker Technology Center skupia się na spełnianiu potrzeb klientów związanych z digitalizacją i zarządzaniem przepływem informacji w łańcuchach dostaw. Opracowana analiza wpływu wskazuje konkretne wartości tego oddziaływania. Na przykład każda złotówka wytwarzanej przez firmę wartości dodanej przyczynia się do generowania łącznie blisko 6 zł w gospodarce krajowej. Istotną kategorią wpływu działalności firmy jest też oddziaływanie na rynek pracy. Raport pokazuje, że każde miejsce pracy w DB Schenker przyczynia się do utrzymania łącznie blisko 6 miejsc pracy w Polsce. W sumie operator logistyczny wpływa więc na utrzymanie łącznie ponad 13 tys. miejsc pracy w różnych sektorach polskiej gospodarki.

Trzy wymiary naszego wpływu

Firma, taka jak DB Schenker, wywiera na otoczenie wpływ w trzech wymiarach: bezpośredni, pośredni i indukowany. Wpływ bezpośredni wynika z codziennej, podstawowej działalności firmy poprzez dokonywane zakupy dóbr i usług w polskiej gospodarce. Wpływ ten może być wyrażony takimi kategoriami jak wytworzona wartość dodana, utrzymane miejsca pracy, płacone podatki, czy wypłacone wynagrodzenia.

Wpływ przedsiębiorstwa sięga jednak znacznie dalej niż bezpośrednie efekty jej działalności. Prowadząca działalność firma współpracuje z dostawcami i producentami z innych branż i sektorów, co przekłada się także na ich rozwój i działanie – mogą one tworzyć wartość dodaną, zatrudniać pracowników i wypłacać wynagrodzenia. W ten sposób generowany jest wpływ pośredni.

Wpływ indukowany jest kolejnym rodzajem oddziaływania. Pojawia się, gdy dochody gospodarstw domowych, generowane przez DB Schenker w Polsce, zarówno w sposób bezpośredni – wśród swoich pracowników, jak i pośredni – wśród pracowników dostawców i

Metoda badania

Do kalkulacji wykorzystano dane podsumowujące działalność Schenker sp. z o.o i Schenker Technology Center sp. z.o.o.  w 2018 rok oraz publicznie dostępne dane statystyczne. Analizę wykonała firma Deloitte, a obliczenie efektów ekonomicznych przeprowadzono na podstawie modelu kalkulacyjnego przygotowanego na bazie tablic przepływów międzygałęziowych, pierwotnie stworzonego przez noblistę Wassily’a Leontiefa.

Przeczytaj nasz Raport Wpływu.