Skip to content


Kultura pracy

W naszym inspirującym, międzynarodowym zespole rozbudzisz swoje ambicje, naładujesz baterie i nadasz tempo swojej karierze.

Liderzy najwyższej klasy

Naszym celem jest być organizacją wybitną. Dlatego szukamy wybitnych ludzi. Aby przyciągnąć najlepszych kandydatów i sprawić, by z nami pozostali, potrzebujemy Liderów Klasy A. To ktoś, kto: po pierwsze – potrafi działać. Po drugie – w naturalny sposób przestrzega naszych wartości i promuje je. Liderzy powinni pomagać pracownikom w osiąganiu ich celów, dawać przykład, i wspierać ich rozwój.

Przemek Głębocki, General Manager

Dajemy przestrzeń

Bycie liderem to podejmowanie decyzji. Lepiej jest podjąć błędną decyzję niż nie podjąć jej wcale. To również przyzwolenie, aby inni popełniali i uczyli się na swoich błędach. Dzięki temu wszyscy możemy stawać się coraz lepszymi w tym, co robimy.

Jakub Wojnar
Head of IT Service Desk Hub EMEA

Rożnorodność w DB Schenker

Jesteśmy dumni z naszej różnorodności i chcemy jeszcze bardziej ją wspierać. Naszym celem jest stworzenie równych szans dla wszystkich pracowników, bez względu na płeć, wiek, narodowość, religię czy orientację seksualną.

Pracownicy są w centrum wszystkiego co robimy; pracujemy nad tym, aby stać się Najlepszym Pracodawcą i osiągniemy ten cel tylko wtedy, gdy wykorzystamy wszystkie mocne strony wszystkich pracowników.
Zobacz więcej

Zgodność z prawem i etyką

Zobowiązujemy się do przestrzegania międzynarodowych i krajowych przepisów prawa oraz zapewniania najwyższego poziomu standardów etycznych we wszystkim, co robimy. Nasz Kodeks Postępowania, który informuje o naszych zasadach w codziennej pracy, oraz nasz Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych, według którego działają nasi dostawcy i partnerzy biznesowi, są przykładami naszego zaangażowania.
Zobacz więcej