Skip to content


Usługi

DB Schenker Data Analytics, Machine Learning & AI

Partner and Project Management

Łączymy świat biznesu ze światem cyfryzacji. Zarządzamy kluczowymi projektami. Naszym zadaniem jest trafne rozpoznanie i zarządzanie potrzebami partnerów oraz przełożenie oczekiwań na wymagania techniczne i dalsze kompleksowe prowadzenie projektów.

Partner and Project Management Więcej

Solutions Delivery

Wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia technologiczne, aby dostarczać pełen pakiet rozwiązań cyfrowych szyty na miarę potrzeb naszych partnerów - klientów DB Schenker i wewnętrznych odbiorców. Dzięki temu rośnie konkurencyjność naszych partnerów na globalnym rynku przepływów towarowych, finansowych i informacyjnych.

Solutions Delivery Więcej

Solutions Quality

Zespół Solution Quality dba o to, by jakość rozwiązań IT dostarczanych naszym klientom była najwyższa. Projektujemy i realizujemy szeroki wachlarz testów w projektach zróżnicowanych technologicznie oraz biznesowo. Śledzimy trendy na rynku Quality Assurance. Dzięki temu używamy najnowszych i najlepiej dopasowanych do naszych potrzeb narzędzi w obszarach zarządzania procesem testowym i automatyzacji testów. Naszą siłą są energiczni ludzie mający wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu i usprawnianiu procesu testowego zwłaszcza w projektach realizowanych w oparciu o metodykę Agile.

Solutions Quality Więcej

Solutions Operations

Od zarządzania i projektowania usług do rozwiązywania problemów, Zarządzanie zmianami i nowymi wydaniami. Zapewniamy wsparcie IT 24/7.

Dla naszych partnerów i współpracowników na całym świecie.

Solutions Operations Więcej

IT Security

Nieustannie analizujemy potrzeby naszych partnerów biznesowych oraz IT, by chronić zasoby informacyjne DB Schenker. Identyfikujemy i minimalizujemy ryzyka IT. Przeciwdziałamy nieautoryzowanemu użyciu, modyfikacji oraz utracie danych lub usług IT.

IT Security Więcej