Skip to content


IT Security

Nieustannie analizujemy potrzeby naszych partnerów biznesowych oraz IT, by chronić zasoby informacyjne DB Schenker. Identyfikujemy i minimalizujemy ryzyka IT. Przeciwdziałamy nieautoryzowanemu użyciu, modyfikacji oraz utracie danych lub usług IT.

Działamy w 4 wiodących obszarach:

  • Bezpieczeństwo architektury IT... Pomagamy zaprojektować bezpieczne rozwiązania IT. Pomagamy również zweryfikować, czy istniejące rozwiązania IT nie stanowią zagrożenia dla organizacji.
  • Testy penetracyjne (Zespół “Czerwony”)... Myśląc i działając jak potencjalni hakerzy nieustannie rzucamy wyzwanie mechanizmom kontrolnym bezpieczeństwa IT. Naszym celem jest wykazanie ryzyka oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa naszej organizacji.
  • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa IT... Pomagamy identyfikować oraz priorytetyzować ryzyka bezpieczeństwa IT. Upewniamy się, że ryzyka bezpieczeństwa IT są dobrze udokumentowane, a ich właściciele rozumieją, jakie działania podjąć w celu ich minimalizacji.
  • Obsługa narzędzi i procesów bezpieczeństwa IT... Wspieramy procesy i systemy bezpieczeństwa IT, w tym zarządzanie podatnościami, budowanie świadomości bezpieczeństwa oraz zarządzanie ryzykiem IT. Przygotowujemy raporty zarządcze w obszarze bezpieczeństwa IT.