Skip to content


Partner and Project Management

Łączymy świat biznesu ze światem cyfryzacji. Zarządzamy kluczowymi projektami. Naszym zadaniem jest trafne rozpoznanie i zarządzanie potrzebami partnerów oraz przełożenie oczekiwań na wymagania techniczne i dalsze kompleksowe prowadzenie projektów.  Współpracujemy ze wszystkimi interesariuszami w ramach międzynarodowych projektów. Różnorodność umiejętności, wiedzy, podejścia i zdolności są naszą największą siłą.

Nasz zespół zlokalizowany w kilku miejscach na świecie to: profesjonalni menedżerowie projektów IT, menedżerowie funkcjonalni, menedżerowie popytu i analitycy biznesowi. Kierują i zarządzają projektami i zespołami serwisowymi, zarządzają popytem i analizują wymagania. 

Skupiamy działania na 4 głównych obszarach:

Projekty. 
Od „agile” do „waterfall” – nasi menedżerowie projektów technicznych kierują i zarządzają projektami z zachowaniem najwyższej jakości, w ramach przewidzianego budżetu i wyznaczonego terminu. 

Wymagania. 
Analizujemy wymagania naszych klientów i przekładamy je na wymagania systemowe oraz projekty interfejsu użytkowników. 

Oczekiwania. 
Rozumiemy i analizujemy potrzeby naszych partnerów, wspieramy tworzenie rozwiązań i podejmowanie decyzji, a także inicjujemy wdrażanie rozwiązań. 

Partnerzy i zagadnienia. 
Stale obserwujemy nasze relacje partnerskie i kierujemy kluczowymi kwestiami.