Skip to content


Solutions Operations

Od zarządzania i projektowania usług do rozwiązywania problemów, Zarządzanie zmianami i nowymi wydaniami. Zapewniamy wsparcie IT 24/7. Dla naszych partnerów i współpracowników na całym świecie.

Solutions Operations obejmuje następujące obszary:
 

 • Zarządzanie usługami i projektowanie. 
  Tworzenie nowych projektów usług, wdrażanie usług, dostarczanie usług i zarządzanie wydajnością w stosunku do SLA/OLA oraz budżetu, w tym ciągłe doskonalenie poszczególnych usług.
 • Zarządzanie problemami. 
  Rozwiązywanie problemów w cyklu życia systemu, klasyfikacja, priorytetyzacja i inicjowanie działań, dokumentowanie przyczyn źródłowych i działania w celu zapobiegania problemom w przyszłości.
 • Zarządzanie zmianami i nowymi wydaniami.
  Zarządzanie procesami, systemami i funkcjami do pakietowania, budowy, testowania i wdrażania zmian i aktualizacji zgodnie z koncepcją etapowania usługi.
 • Wsparcie aplikacji. 
  Wsparcie aplikacji zapewnia obsługę procesów zarządzania usługami IT, tj. zapewnia sprawne działanie aplikacji. 
 • Pomoc techniczna IT. 
  Misją pomocy technicznej IT jest dostarczać stałe wsparcie dla wszystkich użytkowników IT na co dzień. Jej głównym celem jest jak najszybsze przywrócenie usługi użytkownikom. Rozwiązywanie problemów IT obejmuje nowe aplikacje  oraz wszystkie usługi związane z infrastrukturą IT. Jej celem jest zapewnienie wsparcia technicznego przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.