Skip to content


Data Analytics and Machine Learning at DB Schenker

Solutions Quality

Zespół Solution Quality dba o to, by jakość rozwiązań IT dostarczanych naszym klientom była najwyższa. Projektujemy i realizujemy szeroki wachlarz testów w projektach zróżnicowanych technologicznie oraz biznesowo. Śledzimy trendy na rynku Quality Assurance. Dzięki temu używamy najnowszych i najlepiej dopasowanych do naszych potrzeb narzędzi w obszarach zarządzania procesem testowym i automatyzacji testów. Naszą siłą są energiczni ludzie mający wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu i usprawnianiu procesu testowego zwłaszcza w projektach realizowanych w oparciu o metodykę Agile.

Oto 4 główne obszary działań:

 • Kontrola jakości
  Zapewniamy przejrzystość w zakresie ryzyka związanego z nowymi wydaniami lub nowo opracowanymi rozwiązaniami w wysoce skuteczny i wydajny sposób. Dzięki temu nasi partnerzy mogą z wyprzedzeniem zarządzać tym ryzykiem.
 • Zawód: zarządzanie testami
  Umożliwiamy organizacji podnoszenie poziomu zarządzania jakością DB Schenker poprzez dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami w różnych dziedzinach i funkcjach w celu.
 • Łańcuch narzędzi zarządzania testami
  Od śledzenia wymagań do ciągłego wdrażania – łańcuch narzędzi TSC-SQ wspiera projekty w celu zwiększenia szybkości dostaw poprzez utrzymanie wysokiego poziomu jakości.
 • Zwinnie i szybko.
  Nasze dynamiczne podejście do testowania jest w pełni wspierane przez narzędzia i pozwala utrzymać przejrzystość ryzyka związanego z wdrażaniem, tak, aby wzmocnić kontrolę jakości w projektach typu „Agile”.