Skip to content


Usługi UX / UI

UX / UI

Jako zespół UX/UI skupiamy się na tworzeniu przyjaznych dla użytkownika systemów i aplikacji, które będą łatwe do zrozumienia, intuicyjne, przyjemne i atrakcyjne wizualnie. Podczas projektowania zawsze staramy się znaleźć idealną równowagę pomiędzy wymaganiami biznesowymi a potrzebami użytkowników. Naszymi mocnymi stronami są kreatywność i analityczny sposób myślenia.


 Nasza codzienna praca obejmuje:

  • UX Consulting

Obejmuje szybką ocenę potrzeb w zakresie UX oraz definiowanie elementów, które należy zmodyfikować lub zaprojektować na nowo.

  • UX

Tworzenie systemów lub aplikacji, w oparciu o potrzeby klienta i po przeprowadzeniu procesów projektowania, szkicowania, prototypowania oraz testów.

  • UI

Projektowanie wszystkich aspektów wizualnych aplikacji lub strony internetowej - jej interfejsu i sposobu prezentacji użytkownikom. 

  • Projektowanie graficzne

W zależności od skali projektu może to być projekty korporacyjne, reklamę lub projekty komunikacyjne.