Skip to content


Alt text
Jesteśmy Great Place to Work. Znowu!
Już po raz drugi otrzymaliśmy certyfikat Great Place to Work
Jesteśmy Great Place to Work. Znowu! Read More
camera lenses notebook db schenker office desk
Ukraine Crisis Update
Ukraine Crisis Update Read more
Alt text
We build the future of tomorrow today.
We build the future of tomorrow today. Read More

Nasz pierwszy raport zrównoważonego rozwoju!

Chcesz wiedzieć co robimy dla naszych pracowników, środowiska i społeczeństwa? Przeczytaj nasz raport zrównoważonego rozwoju, stworzony wspólnie z firmą DB Schenker w Polsce, która podobny materiał opublikowała już po raz piąty. Tym razem postanowiliśmy połączyć siły i mieć swój, niemały wkład w tej publikacji.   Raportowanie o zrównoważonym rozwoju to proces zbierania i publikowania danych o niefinansowych aspektach działalności przedsiębiorstwa. Dotyczy to najczęściej kwestii ekologicznych, społecznych, pracowniczych i etycznych. 

Raport zatytułowany „Dla ludzi i planety” dotyczy działań obu spółek w latach 2017-2018. Dla nas stanowi on zapis historii naszej firmy od samego powstania, przez okres naszego niezwykle dynamicznego rozwoju. W treści raportu udowadniamy, że mimo iż nadal jesteśmy bardzo młodą organizacją, to do tematu zarządzania odpowiedzialnością społeczną podchodzimy bardzo dojrzale. Publikacja w transparentny sposób przedstawia dane społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. W jej powstanie zaangażowanych było kilkadziesiąt osób z DB Schenker w Polsce oraz DB Schenker Technology Center Warsaw. 

O czym przeczytasz w naszym raporcie

Wybór tematów, które przedstawione zostały w raporcie nie jest przypadkowy. Zadecydowały o tym wywiady przeprowadzone z interesariuszami spółek DB Schenker w Polsce – klientami, dostawcami i pracownikami. Dzięki temu udało się wybrać tematy dla nich istotne. Z punktu widzenia DB Schenker Technology Center kluczowym zagadnieniem są wyzwania związane z rekrutacją i niedoborem specjalistów IT na rynku. W raporcie opisujemy nasze działania mające na celu przyciąganie, utrzymanie i rozwój najlepszych talentów. Innym kluczowym dla nas tematem jest bezpieczeństwo informacji. W naszej spółce ulokowane zostało centrum kompetencyjne, które wdraża i pilnuje przestrzegania standardów bezpieczeństwa w DB Schenker na całym świecie. W raporcie dowiedzieć się można więcej o pracy specjalistów centrum. W publikacji nie zabrakło również przykładów naszych działań charytatywnych dotyczących ekologii czy też pomocy potrzebującym. Podkreśliliśmy również zasady etyczne jakie panują w firmie oraz nasze podejście do tematu zgodności z prawem (compliance). 

Standard raportowania i wiarygodność 

Raport Zrównoważonego Rozwoju DB Schenker „Dla ludzi i planety’ stworzony został w oparciu o najnowszą wersję międzynarodowych wytycznych raportowania pozafinansowego Global Reporting Initiative Standards (GRI). W trosce o środowisko naturalne, ponad 120 stronicowa publikacja jest dostępna wyłącznie w wersji on-line. Raport został poddany zewnętrznej, niezależnej weryfikacji przez z firmę Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k., która potwierdziła wiarygodność przedstawionych danych.
 
Pobierz nasz raport!