Skip to content


Alt text
Jesteśmy Great Place to Work. Znowu!
Już po raz drugi otrzymaliśmy certyfikat Great Place to Work
Jesteśmy Great Place to Work. Znowu! Read More
camera lenses notebook db schenker office desk
Ukraine Crisis Update
Ukraine Crisis Update Read more
Alt text
We build the future of tomorrow today.
We build the future of tomorrow today. Read More

Szkolenia z pierwszej pomocy w DB Schenker Technology Center Warsaw

W lutym 2020 w naszej firmie obył się cykl szkoleń dotyczących podstaw udzielania pierwszej pomocy. Wzięły w nich udział aż 33 chętne osoby. Uczestnicząc w szkoleniu zostały również członkami nowego zespołu o nazwie #Safety Team, który będzie odpowiedzialny za udzielanie pomocy w wyjątkowych sytuacjach na terenie naszego biura. Dodatkowo jego członkowie będą mieli w przyszłości możliwość doskonalenia swoich umiejętności poprzez uczestnictwo w kolejnych, bardziej zaawansowanych kursach. Już czujemy się bardziej bezpieczni! 

Szkolenie zostało przeprowadzone przez zawodowego ratownika medycznego z wieloletnim doświadczeniem – Pana Adriana Gluzę z firmy szkoleniowej Erkao. Główny punktem szkolenia była nauka poprawnego wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) oraz odpowiedniego rozpoznania funkcji życiowych i ocena przytomności poszkodowanego. Szczególną uwagę zwróciliśmy na przetrenowanie niezwykle ważnej czynności udrażniania dróg oddechowych. Ćwiczyliśmy również obsługę AED, czyli automatycznego defibrylatora zewnętrznego, który w znaczący sposób usprawnia przeprowadzenie resuscytacji, nawet przez osobę nie mającą specjalistycznej wiedzy na ten temat. Oprócz tego dowiedzieliśmy się jak postępować w przypadku zakrztuszeń i zadławień u dorosłych oraz u dzieci, co jest jednym z najczęstszych wypadków przytrafiających się w domach lub w pracy. Z pomocą specjalnego rekwizytu mogliśmy wszyscy przećwiczyć wykonywanie tzw. chwytu Heimlicha, który odpowiednio wykonany może uratować życie i zdrowie w takich sytuacjach. Opatrywaliśmy sztuczne urazy, skaleczenia i oparzenia, dowiadując się jak należy zająć się takimi ranami w rzeczywistości. Nauczyliśmy się również jak odróżnić zawał od udaru i jak pomóc osobie, która zemdlała lub wpadła we wstrząs. 

Po szkoleniu każdy uczestnik wyposażony został w ochronny zestaw do wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W jego składzie była specjalna maseczka, która nie przepuszcza żadnych płynów ustrojowych oraz rękawiczki ochronne. Obecnie planowane są kolejne szkolenia dla członków #Safety team’u. Mamy nadzieję, że dzięki nim będą mogli jeszcze bardziej rozwinąć swoje umiejętności i zaszczepić w sobie nową pasję do ratownictwa. 

Krótkiego wywiadu udzielił nam również Pan Adrian, który prowadził nasze szkolenia. Opowiedział on nam jak wygląda sytuacja z pierwszą pomocą w Polsce z perspektywy ratownika medycznego i trenera pierwszej pomocy?

Dlaczego ludzie w Polsce i nie tylko, boją się udzielać pierwszej pomocy?

Od czterech lat prowadzę kursy pierwszej pomocy na różnych poziomach zaawansowania (zaczynałem od zajęć dla żołnierzy w zamkniętych grupach) aż do prowadzenia kursów pierwszej pomocy dla grup zorganizowanych. Każde szkolenie rozpoczynam od przedstawienia się i zapoznania ze słuchaczami oraz krótkiego wprowadzenia gdzie (chcąc zaktywizować grupę) zadaję pytanie dlaczego nie udzielamy pierwszej pomocy? 

W zależności od grupy z którą mam do czynienia odpowiedzi są różne, jednakże najczęściej słyszę że:

  • Odczuwamy strach uniemożliwiający skuteczne działanie
  • Obawiamy się odpowiedzialności za ewentualne błędy w postępowaniu
  • Myślimy, że nasze działania pogorszą stan poszkodowanego
  • Liczymy na to, że ktoś inny zrobi to za nas
  • Obawiamy się obnażenia drugiej osoby w miejscu publicznym 

Dlaczego organizowanie tego typu szkoleń jest ważne?

Udzielanie pierwszej pomocy to nasz obowiązek prawny, każdy z nas jest zobowiązany do tego, aby nieść pomoc drugiemu człowiekowi w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Aspekt prawny jest istotny, jednakże najważniejszy jest aspekt moralny, gdyż każdy z nas ma podświadomą potrzebę pomocy potrzebującemu. Organizowanie szkoleń z pierwszej pomocy jest ważne! Trzeba pamiętać o tym, że najlepszym sposobem na udzielenie pierwszej pomocy jest wezwanie pomocy! W trakcie rozmowy z dyspozytorem usłyszymy polecenia, które MUSIMY wykonać (osoba bez doświadczenia i wykształcenia medycznego o pewnych elementach może zapomnieć – dyspozytor medyczny nie) i właśnie temu służą kursy pierwszej pomocy – wyjaśnieniu wszystkich elementów związanych z postępowaniem w sytuacji zagrożenia dla życia oraz praktycznym ich ćwiczeniu, tak aby w sytuacji nagłej wiedzieć jak się udrażnia drogi oddechowe, jak ocenia oddech, jak prowadzi resuscytację krążeniową oddechową oraz jak obsługujemy automatyczny defibrylator zewnętrzny. Zwracając uwagę na powyższy argument, ważne jest, aby szkolenia były prowadzone przez osobę z wykształceniem medycznym (teoria) i doświadczeniem w ratownictwie (praktyczne podejście do zagadnień). 

Czy firmy często decydują się na zapewnienie takich szkoleń swoim pracownikom?

Wymóg odbycia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy wynika z przepisów BHP, każdy pracownik odbywający szkolenie okresowe jest zobowiązany odbyć przeszkolenie w ww temacie. Niestety czas szkolenia okresowego dla pracownika jest ograniczony i niestety pierwsza pomoc jest sprowadzana głównie do teoretycznego omówienia podstaw działań ratowniczych bez treningu praktycznego oraz dogłębnego wyjaśnienia tematu. Na szczęście ten negatywny trend w ostatnich latach ulega zmianie i pracodawcy decydują się na organizację pełnowymiarowych kursów pierwszej pomocy dla swoich pracowników. Na podstawie własnych doświadczeń jako instruktor pierwszej pomocy mogę potwierdzić, iż firmy decydują się średnio raz na dwa lata na przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy w zakresie podstawowym (jeden dzień). Zdarzają się sytuacje, gdzie firma zamawia cykl szkoleń (4-5 dni) w różnych odstępach czasu dla wyznaczonych osób do udzielania pierwszej pomocy, przy czym każdy dzień odpowiada innej tematyce - dążąc do jak najlepszego przeszkolenia wyznaczonych pracowników.