Skip to content
DB SCHENKER-logo


Woman and man talking to each other

Gedragsregels voor zakenpartners

De gedragsregels voor zakenpartners van DB Group verplichten onze leveranciers en zakenpartners om aan ethische en juridische normen te voldoen. Ze vormen een belangrijke basis voor onze gezamenlijke zakelijke transacties.

In de gedragsregels voor zakenpartners van DB worden de verwachtingen van DB duidelijk geformuleerd: leveranciers en zakenpartners spreken af om aan de vereisten van de code te voldoen. Voor DB betekent dit een aanzienlijke bijdrage voor duurzaam handelen in de supply chain.

Onze gedragsregels voor zakenpartners zijn - onder andere - gebaseerd op de principes van het VN Global Compact en dezelfde principes die wij hebben opgenomen in de ethische bedrijfsprincipes - gedragscode van DB voor onze managers en werknemers. Ze zijn gericht aan alle bedrijven en personen in de hele wereld van wie wij goederen of diensten aankopen.


Raadpleeg voor meer details de complete DB gedragsregels voor zakenpartners.