Skip to content
DB SCHENKER-logo


Workers logistics compliance

Onze normen

DB Schenker heeft een alomvattend compliance managementsysteem geïmplementeerd om ethisch gedrag te waarborgen en om als eerlijke en betrouwbare partner voor onze klanten te handelen.
Onze DB-gedragsregels dienen als richtlijn en intern kader voor alle DB-werknemers en leidinggevenden, in alle zakelijke transacties en klantcontacten.  In onze interne voorschriften wordt het gedrag voor de volgende situaties gedefinieerd:

Voordelen – Geven en nemen

DB Schenker gelooft in transparantie. Om dat te bereiken, hebben wij richtlijnen over hoe om te gaan met voordelen van derde partijen of geschenken van het bedrijf zelf.

Vermogen beschermen

Wij hebben een duidelijke richtlijn voor de bescherming van het vermogen van DB Group en de vertrouwelijke behandeling van zakelijke en handelsgegevens.

Kartelrecht / Prijsafspraken

Dankzij onze informatie en richtlijnen over kartelrecht en prijsafspraken kunnen wij concurrentiebeperkende voorschriften, prijsafspraken en aanbiedingen die de handel beperken, vermijden.

Vertegenwoordigers, bemiddelaars, adviseurs

Wij volgen interne regels en richtlijnen zowel wanneer het gaat om samenwerking als selectie.

Belangenconflicten

Dankzij onze richtlijnen over hoe belangenconflicten te vermijden – tussen de zakelijke taken en particuliere belangen van werknemers of werkgevers – kan DB altijd integer handelen. 

Raadpleeg voor een gedetailleerd overzicht onze DB-gedragscode.