Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Woman windowfront business operations

Problemen melden

Bij DB Schenker zetten wij ons ervoor in om onze integriteit te beschermen. Wij stellen ons tot doel op ethische wijze te handelen in alle zakelijke transacties en in overeenstemming met wettelijke bepalingen. Zoals bij alle zaken kunnen er zich echter situaties voordoen, waarin het gedrag niet overeenstemt met de DB-gedragscode. In dergelijke gevallen willen wij op de hoogte worden gesteld van vermoedelijke schendingen van de wet of ernstig wangedrag en wij moedigen u aan deze te melden. Wij hebben de DB Schenker-meldlijn gecreëerd om een veilige plek te scheppen voor personen die problemen willen melden. Hier kan iedereen op strikt vertrouwelijke wijze informatie delen, met inachtneming van de lokale wetten.

U kunt toegang verkrijgen tot de DB Schenker-meldlijn via het web-meldsysteem: 
DB Schenker-meldlijn.