Skip to content
DB SCHENKER-logo


Verplichte vrachtgegevens voor het passeren van de douane-grens van en naar Groot-Brittannië

Belangrijke informatie voor boekingen naar en van UK

Douaneaangiften voor in- en uitvoer naar en van Groot-Brittannië zijn nu verplicht. Op deze pagina geven wij u een overzicht van alle informatie die u dient te verstrekken. Deze informatie is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat uw zendingen geen vertraging oplopen of onderzocht dienen te worden.

De belangrijkste documenten voor het verwerken van uw douaneaangifte zijn ons formulier Verplichte Klanteninformatie (MCI), uw handelsfactuur (CI) en de begeleidende paklijst (PL) (indien beschikbaar).

De volgende gegevens zijn verplicht en dienen te worden verstrekt per document of per artikelregel, zoals aangegeven. De verplichte informatie staat bij voorkeur op de handelsfactuur, maar kan eventueel ook op de paklijst worden vermeld.

 • Naam en adres van exporteur of importeur in het register
 • Aantal en type verpakking (bijv.  pallet/doos)1
 • Factuurdatum en factuurnummer
 • Totaal Gewicht2
 • Incoterm
 • Totaalbedrag en valuta van de factuur


1  Het aantal, type verpakking en gewicht van de zending in de boeking moeten overeenstemmen met de gegevens in CI of PL.

2  Douaneprocedures met CH, TR, RU vereisen nettogewicht per artikelregel.

 • HS Code per artikelregel3
 • Stuks / Artikelen per artikelregel
 • Gedetailleerde beschrijving van de goederen (verplicht);
 • Artikelnummer (indien beschikbaar)
 • Prijs per artikelregel
 • Land van oorsprong per artikelregel4


3   Indien dezelfde HS-code (Harmonized System code) van toepassing is op alle artikelen, is een overeenkomstige verklaring met vermelding van de HS-code op de handelsfactuur (CI) voldoende.

4  Als alle artikelen uit hetzelfde land van oorsprong komen, volstaat een overeenkomstige verklaring met vermelding van het land van oorsprong op de CI. Gelieve het onderstaande commentaarveld aan te vinken voor bijkomende informatie over het land van oorsprong.

Daarnaast hebben wij de volgende informatie nodig op het formulier Verplichte Klanteninformatie (MCI): 

 • Naam, e-mail en telefoonnummers van contactpersonen bij Exporteur & Importeur5
 • EORI/btw-nummers van Exporteur en Importeur6
 • Contactgegevens derde partij (indien van toepassing)


5  Importeur = Verkocht-aan-partij

6  Indien niet btw-plichtig (bijv. particuliere importeur), vermeld dit dan op het MCI-formulier. Het EORI-nummer is verplicht voor alle EU-landen en UK, voor alle andere landen is gelijkwaardige informatie vereist.

Aanvullende informatie

“Oorsprongsregels bepalen waar goederen vandaan komen, d.w.z. niet waar ze
vandaan zijn verscheept, maar waar ze zijn geproduceerd of vervaardigd.
Als zodanig is de 'oorsprong' de 'economische nationaliteit' van goederen die in het handelsverkeer worden gebracht." Douanetarieven, handelssancties en invoerquota worden geregeld op basis van het land van oorsprong. De douaneautoriteiten zien er nauwlettend op toe dat het land van oorsprong nauwkeurig wordt geverifieerd, omdat dit gevolgen heeft voor de inkomsten en de toelaatbaarheid.

Voor het veld Land van Oorsprong = Land van Vervaardiging zijn bijv. "France" of "FR" geldige vermeldingen. Houd er rekening mee dat ‘made in’ FR of ‘Origin EU’ geen geldige vermeldingen zijn en dus niet worden aanvaard. Als er verschillende CoO's per artikelregel zijn, moet de CoO per artikelregel worden vermeld. Op de handelsdocumenten moet duidelijk worden vermeld ‘Land van Oorsprong’ in het vereiste formaat.

Citaat uit Rules of Origin | Taxation and Customs Union (europa.eu)

“Op douanegebied wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten oorsprong, namelijk de niet-preferentiële oorsprong en de preferentiële oorsprong. [..] Preferentiële oorsprongsregels bepalen of goederen als van oorsprong uit bepaalde landen kunnen worden beschouwd, waarvoor speciale regelingen en overeenkomsten gelden. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, komen goederen met preferentiële oorsprong in aanmerking om te worden ingevoerd met lagere rechten of tegen nulrecht, afhankelijk van de preferentiële tariefbehandeling waarin is voorzien."

Een verklaring inzake de preferentiële oorsprong maakt het mogelijk bij binnenkomst in het buitenland aanspraak te maken op een preferentieel recht. De vermelding ‘EU’ is hier geldig, omdat de berekening van de rechten gebaseerd is op de overeenkomst tussen de EU en het VK, en niet op een specifiek land in de EU.

Verklaringen betreffende de preferentiële oorsprong hebben GEEN betrekking op het vereiste ‘Land van oorsprong’ en kunnen niet impliciet worden gebruikt voor de aangifte van het land van oorsprong. Een preferentiële oorsprongsverklaring is een extra item bovenop de verplichte expliciete verklaring van het ‘Land van Oorsprong’.

Citaat uit Rules of Origin | Taxation and Customs Union (europa.eu)

Alle informatie wordt verstrekt zonder aansprakelijkheid.