Skip to content
DB SCHENKER-logo


DB Schenker Warehouse Truck parking

Bijna 2 miljoen euro om de ontwikkeling van computergestuurde vrachtwagenkonvooien te bekostigen

Het federale ministerie van transport en digitale infrastructuur (BMVI) financiert het platooningprojectplatooningproject van DB Schenker, MAN en Hochschule Fresenius • De eerste testrittentestritten starten begin 2018

(Berlijn/München, 10 juli 2017) DB Schenker, MAN en Hochschule Fresenius ontvangen financiering van het federale ministerie voor hun gezamenlijke ontwikkeling van computergestuurde vrachtwagenkonvooien. Het federale ministerie van transport en digitale infrastructuur heeft ook een bijbehorende aankondiging gedaan. Het academisch begeleide platooningprojectplatooningproject wordt 20 maanden lang gefinancierd van juni 2017 tot januari 2019.

Aanvankelijk zullen de partners enkele maanden lang vrachtwagenkonvooien testen in de dagelijkse werkzaamheden op de digitale testlocatie, de A9-snelweg, om hun geschiktheid voor praktische toepassing en systeemveiligheid in echte verkeersscenario’s te analyseren alsook binnen de logistieke processen van DB Schenker. Deze fase is er ook op gericht de mogelijke effecten van de nieuwe technologie op het beroep van vrachtwagenchauffeur te onderzoeken. platooning

Alexander Dobrindt, federaal minister van transport en digitale infrastructuur: “Geautomatiseerd en computergestuurd rijden wordt binnenkort werkelijkheid. Het platooningproject brengt de technologie vanuit het laboratorium op onze wegen. Hightechvrachtwagens blijven op veilige afstand van elkaar en communiceren met elkaar. Het verkeer verloopt vlotter en veiliger en de wegcapaciteit en het cabinecomfort gaan omhoog. Dit verlicht stress op chauffeurs en het milieu. Met dit project breidt DB zijn verdere expertise als dienstverlener van moderne vervoerswijzen en logistiek uit. Het ministerie brengt innovatieve onderzoeksprojecten gericht op geautomatiseerd en computergestuurd rijden op de weg en zorgt voor een financiering voor een totaalbedrag van 100 miljoen euro. Met de ontwikkeling en het testen van computergestuurde vrachtwagens zijn wij ook begonnen met nog een ander project op ons digitale testgebied, de A9-snelweg. Onze financiering heeft als doel om Duitsland de leidende markt te maken voor geautomatiseerd en computergestuurd rijden.”

Jochen Thewes, CEO van Schenker AG: “Wij zijn enthousiast dat het ministerie heeft besloten om ons te financieren. DB Schenker verricht baanbrekend werk, samen met zijn projectpartners, voor de introductie van platooningtechnologie voor vrachtwagens op de Duitse markt. Door vroeg en grondig te testen in echte wegverkeersscenario’s versterken wij, wederom, onze rol als leider in digitalisering. Dit project toont onze hoge normen en ambitie om de voorloper van digitale bedrijfsmodellen te zijn voor onze klanten in de transport- en logistieke sector.”
Het totale financieringsbedrag wordt verdeeld onder de projectpartners in overeenstemming met hun respectievelijke budgetbehoeften. MAN Platoon of two trucks on the road.DE:Der MAN 2er-Platoon auf der Straße.UK:MAN Platoon of two trucks on the road. ​​​​​​​DB Schenker coördineert het gehele project. Vanaf 2018 vinden de eerste testritten plaats op het digitale testgebied, de A9-snelweg, tussen de locaties van DB Schenker in München en Nürnberg. MAN bouwt moderne testvoertuigen om de testritten uit te voeren.

Joachim Drees, Chief Executive Officer van MAN Truck & Bus en MAN SE:
“Wij zijn heel blij met het ontvangen van financiering voor dit belangrijke project waarmee MAN, samen met onze projectpartners, in staat wordt gesteld om het vrachtwagenplatooningproject voor de eerste keer te testen in echte alledaagse logistieke scenario’s met professionele chauffeurs gedurende een aantal maanden.”
Hochschule Fresenius onderzoekt de effecten van de nieuwe technologie op de chauffeurs in het konvooi met een focus op het neurofysiologische en psychosociale impact. “Het is belangrijk om van het begin af aan na te denken wie er door de ontwikkelingen beïnvloed zal worden.”, zegt professor Dr. Christian T. Haas, hoofd van het instituut voor complex gezondheidsonderzoek bij de Hochschule Fresenius. “Onze kennis verworven door het analyseren van de effecten van de mens/machine-interface is direct terug te vinden in hoe de technologie ontwikkeld is en de arbeidsomstandigheden tot stand zijn gekomen.

In het begin zullen de vrachtwagens ongeladen rijden, terwijl de rijomstandigheden in het alledaagse verkeer worden geanalyseerd en de chauffeurs worden opgeleid. Gedurende het jaar 2018 zouden er drie ritten per dag moeten zijn met echte ladingen.

Platooning is een voertuigsysteem voor wegverkeer waarin ten minste twee vrachtwagens op de snelweg die aangestuurd worden door een technisch systeem, waardoor ze op heel korte afstand achter elkaar kunnen rijden. Alle vrachtwagens in het konvooi zijn verbonden via elektronische communicatie tussen auto’s. De elektronische koppeling van de voertuigen zorgt voor veilig reizen in het verkeer. Het hoofddoel is hier om gebruik te maken van de mogelijkheid van slipstream rijden en een brandstofbesparing tot wel tien procent te bereiken. Door deze besparing wordt ook deCO2-uitstoot verlaagd. De projectpartners verwachten ook nieuwe manieren te ontdekken om de volledige logistieke keten en maatschappelijke acceptatie van nieuwe technologieën te optimaliseren. In mei 2017 ondertekenden DB Schenker en MAN al een samenwerkingsovereenkomst voor een platooning-samenwerking.

Voor meer informatie over het onderwerp van digitalisering bij DB Schenker, gaat u naar www.deutschebahn.com/Digitale_Innovationen.