Skip to content
DB SCHENKER-logo


DB Schenker Warehouse Truck parking

Platooning-project: Eerste transporten in computergestuurde vrachtwagens

DB Schenker en MAN sluiten een partnerschap voor het gebruik van hightechvrachtwagens op de A9-snelweg • De partijen ondertekenen een memorandum van overeenstemming

Hightechvrachtwagens op de snelweg: dit is het eerste partnerschap tussen een logistieke onderneming en een vrachtwagenproducent om computergestuurde vrachtwagenkonvooien te ontwikkelen en hun gebruik in echte operationele omstandigheden te testen.

DB Schenker en MAN hebben daartoe een memorandum van overeenstemming ondertekend en zijn begonnen met het plannen van de belangrijkste voorwaarden voor het project en daaropvolgende praktijkproeven te definiëren. Ze zijn van plan om in 2018 een vrachtwagenpeloton in werking te stellen op de digitale snelwegproefbank op de A9-snelweg tussen de DB Schenker-vestigingen in München en Nürnberg. Tot de tweede fase behoort het inzetten van zelfrijdende vrachtwagens op het terrein van DB Schenker in Nürnberg.

Platooning verwijst naar een systeem van voertuigen voor gebruik in het wegverkeer, waarin ten minste twee vrachtwagens op de snelweg rijden met slechts een korte afstand tussen de vrachtwagens met de hulp van technische bestuurdersassistentie en controlesystemen. Alle voertuigen in het konvooi zijn aan elkaar gekoppeld door middel van elektronische ’dissels‘ in de vorm van communicatie tussen auto’s. Het eerste voertuig bepaalt de snelheid en richting.

De afstand tussen de afzonderlijke vrachtwagens bedraagt ongeveer tien meter, ruwweg vergelijkbaar met een halve seconde rijtijd. De elektronische links tussen de afzonderlijke voertuigen in het konvooi garanderen de rijveiligheid. Het hoofddoel van deze procedure is slipstream rijden mogelijk te maken en zodoende een brandstofbesparing tot wel tien procent te bereiken voor het hele peloton. De vermindering van het brandstofverbruik verlaagt ook de koolstofemissies.

“Het is ons doel de voorloper van digitale bedrijfsmodellen te worden in de transport- en logistieke industrie en de dienstverlener van uw keuze te zijn voor klanten die zowel digitale als niet-digitale diensten nodig hebben", zegt Jochen Thewes, voorzitter van de directie van DB Schenker. “We zijn daarom blij met deze gelegenheid om samen te werken met MAN en platooning te testen in een vroeg niveau tijdens de dagelijkse werkzaamheden tussen landtransportterminals. DB Schenker en MAN verwachten dat dit partnerschap nieuwe inzichten geeft voor het optimaliseren van logistieke processen.”

Ewald Kaiser, lid van de directie voor Landtransport bij DB Schenker, voegt toe: “Het project is gericht op de klantvraag voor volledig transparante alsook snellere en meer milieuvriendelijke processen. In het algemeen verwachten wij dat dit de efficiëntie aanzienlijk zal verhogen door nieuwe oplossingen te verbinden met de logistieke processen van onze klanten. Wij geloven dat computergestuurd en geautomatiseerd rijden een enorm potentieel heeft.”

Joachim Drees, voorzitter van de raden van bestuur van MAN SE en MAN Truck & Bus, benadrukte de voordelen van vrachtwagenpelotons vanuit het oogpunt van de voertuigproducent: "Platooning is een echt voordeel voor transportveiligheid. Menselijke fouten zijn helaas zijn een van de meest frequente oorzaken van kop-staartbotsingen. Het elektronisch aan elkaar koppelen van vrachtwagens voorziet ons van een veelbelovende aanpak van dit probleem. Slipstreamrijden zorgt voor een belangrijke verlaging van het brandstofverbruik in het proces. Tegelijkertijd kunnen wij door platooning meer efficiënt gebruik maken van de transportinfrastructuur." Hij onderstreepte echter ook dat er nog belangrijke voorwaarden moeten worden opgesteld om van platooning een standaardprocedure te maken. "Of het concept op grote schaal kan worden verwezenlijkt, hangt in grote mate af van het juridische kader. MAN gaat een dergelijk systeem aanbieden zodra de juridische omgeving ervoor gecreëerd is."

Volgens Joachim Drees zorgt het partnerschap met DB Schenker voor een ideaal kader voor het testen van platooning tijdens de dagelijkse transportwerkzaamheden en om het verder te ontwikkelen. "Wij willen met name vertrouwd raken met de vele en gevarieerde eisen die door de praktijk aan het systeem worden gesteld en, samen met onze klant, oplossingen ontwikkelen waardoor platooning optimaal gebruikt kan worden."

In de eerste fase van het project verduidelijken DB Schenker en MAN Truck & Bus de fundamentele kwesties voor testactiviteiten, identificeren ze passende scenario’s voor het testen van platooning-werkzaamheden en definiëren ze de technische en logistieke eisen voor de samenstelling van pelotons. In een ander projectgebied wordt de verzameling en de verstrekking van de noodzakelijke informatie en het gebruik van die informatie door de vrachtwagenproducent en logistieke specialist behandeld.

De partners kijken ook naar de mogelijkheden om platooning met andere digitale diensten te combineren evenals naar kwesties van kosten en besparingspotentieel.

In het project worden verder de eisen onderzocht waaraan platooning-chauffeurs moeten voldoen evenals de algemene invloed van deze nieuwe technologie op de vrachtwagen als een werkplek, nu en in de toekomst. “Veel van deze zaken bevinden zich nog ver weg in de toekomst, maar wij willen deze toekomst graag testen en helpen om er vorm aan te geven en zorgen voor inspiratie en stimulans”, zegt Jochen Thewes. “Wij willen computergestuurde, zelfrijdende vrachtwagens in onze logistieke processen integreren en ontdekken welke voordelen – behalve de besparing op het brandstofverbruik – behaald kunnen worden voor onze klanten en operationele processen.”