Skip to content
DB SCHENKER-logo


DB Schenker truck driving next to field

Project Extreme Weersomstandigheden

Het voorspellen van verstoringen door extreme weersomstandigheden: DB Schenker werkt mee aan onderzoeksproject


De sector transport en logistiek wordt geconfronteerd met steeds toenemende druk als gevolg van een combinatie van vaker voorkomende extreme weerspatronen en overbelaste wegen, strakke deadlines en hoge verwachtingen met betrekking tot levertijden. Diensten die mogelijke verstoringen door externe factoren voorspellen, zoals extreme weersomstandigheden of een tekort aan parkeerplaatsen, zijn dringend nodig om vertragingen tot een minimum te beperken en ervoor te zorgen dat ritten zo economisch mogelijk worden afgehandeld.

Extrem Weather rain clouds twilight


Om deze verstoringen te bestrijden, werkt DB Schenker samen met Jade University of Applied Science en projectpartners FlixMobility, CMF, Fraunhofer FOKUS, infoware en Map and Route samen aan het project MeteoValue-live in Duitsland. Het project start in augustus 2019 en loopt drie jaar, met als doel de implementatie en routeplanning voor vrachtvervoer over land en langeafstandsbusbedrijven te optimaliseren door extreme weersomstandigheden en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen te voorspellen. Financiering wordt verstrekt door het Duitse federale ministerie van Transport en Digitale Infrastructuur (BMVI) als onderdeel van het onderzoeksinitiatief Modernity Fund (mFund), dat ontwikkelingsprojecten voor op data gebaseerde digitale applicaties wil ondersteunen.

Extrem Weather Schenker Truck on snowy street


Het onderzoeksproject, dat zal worden beheerd door Prof. Dr. med. Michael Klafft, hoogleraar Business Informatics, wil analyseren hoe extreme weersomstandigheden invloed kunnen hebben op zowel het leveringsverkeer als de snelheid van vrachtwagens en langeafstandsbussen in Duitsland. Het doel van het project, dat in de zomer van 2022 zal worden voltooid, is om transportbedrijven te voorzien van een serviceportfolio met een weersvoorspellingssysteem, een op tracés gebaseerd waarschuwingssysteem en informatie over parkeerbeschikbaarheid.

Extrem Weather rain wet windshield


Gezien de toenemende extreme weerspatronen die de afgelopen jaren wereldwijd zijn opgetekend, wil DB Schenker de effecten van mogelijke verstoringen, zowel nu als in de toekomst, minimaliseren. Onderzoek van het MeteoValue-live-project in Duitsland zal belangrijk zijn voor het verkrijgen van kritische inzichten en de voorbereiding op de toekomst, zowel op nationaal als mondiaal niveau.