Skip to content
DB SCHENKERi logo DB SCHENKERi logo


Woman cooking with the wood gasifier stove
Woman sitting in her house using the wood gasifier stoves
A person working in a field

DB Schenker liigub atmosfair nimel

Kolmandas kvartalis läheb meie ettevõttesiseses väljakutses Leading the Way kogutud summa  heategevusorganisatsioonile atmosfair. Koos atmosfair'iga toetame Indias Lääne-Bengali osariigis pilootprojekti energiatõhusate puugaasipliitide müügi rahastamiseks. Lääne-Aafrikas Burkina Fasos toetame joogiveekioskite võrgustiku laiendamist. Lugege lisaks meie toetatavate projektide kohta:

India projekt: energiatõhusad puugaasipliidid

Meie abiga rahastab atmosfair energiatõhusate pürolüüspliitide müüki Indias Lääne-Bengali osariigis. Puugaasipliidil toidu valmistamiseks kulub vähem puid, ei teki suitsu ja kõrvalsaaduseks on puusüsi, mida võib ise kasutada või müüa. See on piirkonna elanikele majanduslikult abiks ning aitab kaitsta mangroovimetsi ja neis elavaid liike, sh Bengali tiigrit.

Woman sitting on the floor using the wood gas stove

Projekti raames rahastatakse 2000 pürolüüsipliidi ostu, millega vähendatakse CO2 heitkogust 4500 tonni võrra ja seotakse 850 tonni CO2 aastas.

Energiatõhusate puugaasipliitide programm | atmosfair


Lääne-Aafrika projekt: joogivesi Burkina Fasos

Toetame atmosfair'i veekioskite paigaldamisel ja opereerimisel Burkina Fasos, et teha kohalikele elanikele puhas joogivesi juurdepääsetavamaks. See vähendab tervisekahjusid, mis on seotud saastunud vee joomisega ning vee keetmiseks puidu põletamisel vabanevate kahjulike gaasidega.

Group of people lined up at the water kiosk looking towards it

Projektiga säästetav CO2 heitkogus on 400 tonni.

Päikesedestillatsioonijaam | atmosfair


Teave atmosfair kohta

atmosfair on Saksamaa mittetulundusorganisatsioon, mis panustab aktiivselt kliimamuutuse pidurdamisse, propageerides, arendades ja rahastades taastuvenergiaprojekte rohkem kui 15 riigis üle maailma. Nad sõltuvad täielikult kliimast hoolivate eraisikute ja ettevõtete annetustest. Nende loodud tarkvara ja konsultatsiooniteenused aitavad ettevõtetel kliimamuutuse leevendamises osaleda, iseäranis seoses ärireisidega. Oma tegevuses lähtuvad nad põhimõttest, et korvata tuleks vaid need heitkogused, mida pole võimalik ära hoida või vähendada. Sellel põhimõttel rajanevate partnerluste eesmärk on aidata partneritel kliimat hoida võimalikult väikeste kuludega.

Man looking at his fitness armband in front of a DB Schenker truck

Leading the Way väljakutse

1/4
A girl in a colorful clothing and a hat smiling into the camera

Neljandas kvartalis liigume humanitaarabi eesmärgil

2/4
Sea turtle underwater

Meie partner Ocean Conservancy

3/4
Close-Up of tending for young seedlings.

Liikudes toetame WeForestit,

4/4