Skip to content
DB SCHENKERi logo DB SCHENKERi logo


A girl in a colorful clothing and a hat smiling into the camera
4 young smiling children standing next to each other in a field wearing colorful clothing
A girl in colorful cloths holding a bunch of radishes in her arm
Two girls sitting next to each other at desk at school, writing in their books
A girl and a man with glasses standing on a field holding crops

DB Schenker liigub humanitaarabi eesmärgil

Meie ettevõttesisese väljakutse "Leading the Way" neljanda ja viimase kvartali jõupingutused on suunatud heategevuslikule humanitaarabi organisatsioonile, mis seisab laste õiguste ja tüdrukute võrdõiguslikkuse eest.  

Koostöö kaudu aitame parandada elamistingimusi, et lapsed ja noored saaksid vabalt ja tervena areneda, sõltumata nende päritolust, usust või riigis valitsevatest poliitilistest tingimustest. Lisateavet meie toetatavate projektide kohta leiate siit:

Guatemala projekt: terved lapsed vaatamata kliimamuutustele

Guatemala on loodusõnnetuste suhtes eriti haavatav. Mõju elanikkonnale ja riigi infrastruktuurile on ränk. Sellest tuleneval vaesusel ja alatoitumisel on saatuslikud tagajärjed eelkõige lastele ning see võib põhjustada vaimse ja füüsilise arengu hilinemist, õpiraskusi ja suurenenud riski haigusteks. Soovime parandada toiduga kindlustatust ja tugevdada vastupanuvõimet kliimamuutuste mõjudele.

A girl in colorful cloths holding a bunch of radishes in her arm

Projekti tegevuskava:
- Ettevõtluskoolitus ja -klubid 700 noorele naisele​
- Töötoad tervislikust toitumisest, ema-lapse tervisest ja hügieenist
- Keskkonnahariduse teemalised töötoad 120 õpetajale

Kokku saavad projekti tegevustest kasu 700 noort naist, 1000 ema ja 120 õpetajat 40 erinevast koolist.

Malawi projekt: noorte harimine seksuaal- ja reproduktiivse tervise ja õiguste vallas

Malawis on väga noor elanikkond, kuid riigis puuduvad endiselt noortesõbralikud ja sootundlikud tervishoiuteenused. Kultuurinormid takistavad nende teenuste loomist ja seega ei võimalda noortel saada teavet oma seksuaal- ja reproduktiivõiguste kohta. Malawi ühiskonda iseloomustavad traditsioonilised eeskujud. 42% Malawi naistest abielluvad enne oma 18. sünnipäeva. See traditsioon suurendab varajase raseduse riski. Tüdrukutel ja eriti noortel naistel on sageli keelatud enesemääramisõigus. Aitame tugevdada puudega või puudeta laste, noorukite ja noorte seksuaal- ja reproduktiivtervist ning õigusi.

4 young smiling children standing next to each other in a field wearing colorful clothing

Projekti tegevuskava:
- 140 noore kogukonnatöötaja koolitamine, et pakkuda seksuaaltervisealast nõustamist oma eakaaslastele
- Kutseõpe noortele emadele ja naistele nende majandusliku võimekuse suurendamiseks
- Mikroettevõtetele 60 säästugrupi loomine

Kokku saab Mzimba piirkonnas projekti tegevustest kasu 82 000 inimest.

Laose projekt: jätkusuutlik põllumajandus ja kliimakaitse

Põhja-Laose Bokeo piirkonda iseloomustab sügav vaesus. Paljud inimesed elatuvad riisikasvatusest. Mitmekülgse põllumajanduse puudumine ja vähene teadlikkus tervislikust toitumisest põhjustavad alatoitumist ja toitainete puudujääke. Kliimamuutused on suurendanud põudasid Laoses, muutes riisi kasvatamise keeruliseks. Kui toiduvarud on ebapiisavad, laenavad paljud pered riisipankadest kõrgete intressimääradega riisi ja langevad kiiresti vaesuse tsüklisse. Põuad vähendavad ka veevarusid. Selle projektiga soovime parandada maapiirkondade elutingimusi, et aidata sealsetel inimestel kliimamuutustega kohaneda ja õpetada neile uusi põllumajandusviise.

A girl and a man with glasses standing on a field holding crops

Projekti tegevuskava:
- Kahe põllumajandusliku õppekeskuse ehitamine ja rajamine
- Säästva põllumajanduse ja ettevõtluse alane koolitus
- Mikroettevõtete asutamise toetus
- Veepaakide ja päikesepumpade reklaamimine

Kokku saavad projekti tegevustest kasu 2750 inimest 16 Bokeo piirkonna kogukonnas.

Man looking at his fitness armband in front of a DB Schenker truck

Leading the Way väljakutse

1/4
Woman cooking with the wood gasifier stove

Meie partner atmosfair

2/4
Sea turtle underwater

Meie partner Ocean Conservancy

3/4
Close-Up of tending for young seedlings.

Liikudes toetame WeForestit,

4/4