Skip to content
DB SCHENKERi logo


Fish swimming through corals
Sea turtle underwater
Whale jumping out of the ocean

DB Schenker liigub Ocean Conservancy toetuseks

Meie ettevõte annetab kõik teises kvartalis kogunevad kilomeetrid maailmamere kaitsele pühendunud organisatsioonile Ocean Conservancy

Ocean Conservancy logo

Toetame Ocean Conservancy tegevust maailmamerede puhtana ja ökoloogiliselt tervena hoidmiseks: prügi ja saasteainete ookeani jõudmise ennetamine, Arktika, Florida ja teiste habraste ökosüsteemide kaitse, kliimasäästlike lahenduste edendamine, rannikukogukondade ja -ökosüsteemide kaitse ning säästev kalavarude majandamine.

Programm: Trash Free Seas®

Maailmamerre jõudev prügi mõjutab mereelustikku, aga ka rannikukogukondi ja nende majanduslikku käekäiku. Mereloomad võivad vees hõljuvat ja rannale uhutud prügi toidu pähe suhu ahmida või sellesse kinni jääda ning hukkuda. Aastas jõuab maailmamerre hinnanguliselt üle 11 miljoni tonni plasti. 

Underwater image with black and striped fish.

Programmi Trash Free Seas® raames

korraldatud ettevõtmises International Coastal Cleanup® osalenud vabatahtlikud on korjanud randadelt kokku üle 157 000 tonni prügi.

Programm Trash Free Seas® | Ocean Conservancy


Programm: Confronting Climate Change

Ookean on neelanud üle 90% inimtekkelise kliimasoojenemise soojushulgast ning ligikaudu kolmandiku süsinikuheitmetest. Kliimamuutuse mõjud, sh ookeani hapestumine, maailmamere veetaseme tõus ning orkaanide sagenemine ja tugevnemine ohustavad rannikukogukondi ja nende elatusallikaid. Ocean Conservancy panustab kliimamuutuse pidurdamisse selliste meetmetega nagu laevanduse ja sadamate süsinikuheitmete vähendamine ning meretuuleparkide mastaapsema ja ökoloogilistelt vastutustundlikuma arendamisega.

Sunset above the ocean

Maailmamere soojenemise kiirus on 1993. aastast kahekordistunud.

Confronting Climate Change | Ocean Conservancy


Programmist Ocean Conservancy

1972. aastal asutatud Ocean Conservancy eesmärk on kaitsta maailmamerd inimmõjude eest. Koos partneritega töötavad nad välja teaduspõhiseid lahendusi maailmamere ning sellest sõltuvate loomade ja kogukondade tervise hoidmiseks. Ocean Conservancy teavitab ja võimestab inimesi maailmamere heaks tegutsemiseks. Arktikast Mehhiko laheni ja mereriikide parlamentideni – Ocean Conservancy aitab inimestel üheskoos veeplaneedi hoidmiseks lahendusi leida. Nad annavad teaduspõhist nõu poliitikakujundajatele ning aitavad meil kõigil maailmamerd ja selle elustikku tulevastele põlvkondadele säilitada.

Man looking at his fitness armband in front of a DB Schenker truck

Leading the Way väljakutse

1/4
A girl in a colorful clothing and a hat smiling into the camera

Neljandas kvartalis liigume humanitaarabi eesmärgil

2/4
Woman cooking with the wood gasifier stove

Meie partner atmosfair

3/4
Close-Up of tending for young seedlings.

Liikudes toetame WeForestit,

4/4