Skip to content
DB SCHENKERi logo DB SCHENKERi logo


wind turbine green energy db schenker

Keskkond

Keskkonnakaitse teerajajana seab DB Schenker standardid meie käsutuses olevate ressursside tõhusaks kasutamiseks.

Ühiskond seisab silmitsi järjest kasvava survega kaitsta keskkonda ja eriti transpordisektorilt oodatakse neisse püüdlustesse märkimisväärset panust. Meie eesmärk on olla eestvedajaks keskkonnakaitseliikumises ning saada juhtivaks roheliste logistikateenuste osutajaks. Me teame, et transpordimahtude kasvades on võimalik vähendada CO2-heitkoguseid.

Heitkoguste Vähendamine

DB Schenker toetab DB Group’i eesmärki vähendada aastail 2006 kuni 2020 konkreetset CO2-heidet 30 protsendi võrra. Selle eesmärgi saavutamiseks oleme käivitanud erinevaid algatusi ja jätkame roheliste logistikatoodete valiku suurendamist.

DB Schenkeris on keskkonnasäästlik mõtteviis läbiv teema, mida toetame oma äriüksustes erinevate algatustega. Otsime võimalusi vähendada sõidukilomeetreid konsolideerimisega, minna üle kõige keskkonnasõbralikumale transpordiliigile ja tõsta tõhusust sõidukipargi pideva uuendamisega. Oleme keskendunud keskkonnasõbralike ja säästlike logistiliste lahenduste väljatöötamisele.

Praegu pakub DB ökolahendusi igale transpordiliigile, võimaldades klientidel vähendada või kompenseerida CO2-heidet terve tarneahela ulatuses. Nii võime vähendada CO2-heidet lennutranspordil kuni 20% ja meretranspordil kuni 50%. Keskkonnasõbralikud lahendused on olemas ka maanteetranspordi jaoks, näiteks innovaatilised mootorid ja kütused, samuti energiatõhusate ja jätkusuutlike meetmete kasutame kõigis meie ehitistes. Rohelise logistika ülemaailmse liidrina on DB Schenker võimeline arvutama ja esitama läbipaistval viisil oma klientide tarneahela CO2-jalajälje, pakkudes ka soovitusi selle optimeerimiseks.