Skip to content
DB SCHENKERi logo DB SCHENKERi logo


About Us Ocean Container Ship City

Majandus

DB Schenkeris oleme alati keskendunud strateegia täiustamisele, et tõsta oma kvaliteeti. Teame, et eduka organisatsiooni põhialus on klientide rahulolu. Sellepärast oleme asetanud selle ka oma 2020. aasta strateegia prioriteediks.

Tõstmaks kvaliteeti, oleme oma uues strateegias keskendunud kolmele aspektile:

  • Kvaliteedikultuur: järjepideva tähelepanu pööramine klientidele ja operatiivkvaliteedile 
  • Digitaalne teadlikkus: uuenduslike lahenduste järjepidev kasutamine nii oma põhitegevuses kui uutes ettevõtmistes
  • Tulemuslikkuse kasv: vastutus võtmine ja oma panuse suurendamine

Me tähtsustame ja paneme suurt rõhku oma klientide arvamustele, mistõttu kasutame sõltumatuid turu-uuringu asutusi, et hinnata klientide rahulolu kuus korda aastas. See annab umbes 140 000 reisijale ja 1800 äripartnerile võimaluse avaldada oma arvamust. 

Suures plaanis on kõik DB Schenkeri eraldiseisvad äriüksused hoidnud stabiilset klientide rahulolu taset. Sellegipoolest oleme pühendunud oma andmebaasi laiendamisele, et uurida oma klientide ja äripartnerite arvamusi üle kogu maailma.