Skip to content
DB SCHENKERi logo


Family bed laughing social impact

Sotsiaalne aspekt

Oleme DB Schenkeris veendunud, et ettevõtte edu tähendab enamat kui ainult majanduslikud saavutused. Seetõttu on meie eesmärgiks saavutada tasakaal majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaalaste põhiväärtuste vahel.

Sotsiaalse mõju seisukohast on DB Schenker seadnud sihiks saada üheks hinnatumaks tööandjaks Saksamaal ja kogu maailmas. Olles sellel positsioonil paljudes riikides, püüame innukalt seda hoida ja laiendada haaret maailma kõigisse piirkondadesse.

Samas teame, et sotsiaalne vastutus tähendab enamat kui tegutsemine atraktiivse tööandjana. See on põhjus, miks DB Schenker püüab järgida tööhõive- ja töötingimuste rahvusvahelisi standardeid ning olla ka ühiskonna tunnustatud liige, kes toetab kogukondade sotsiaalseid projekte.

Loome parima ülemaailmse meeskonna 

DB Schenkeri töötajad on ettevõtte jaoks kõige tähtsam vara. Suudame oma edu turul säilitada vaid siis, kui meie tööperes on motiveeritud ja kvalifitseeritud töötajad. Meie pingutusi töötajaid hoida toetab jätkusuutlik personaliareng ja tugev ärikultuur.

Tugev ja professionaalne personalihaldus aitab hoida töötajaid rahulolevana pikkade aastade jooksul. Töötame järjepidevalt töötajate rahulolu edasise tõstmise nimel, seame selged rahulolu eesmärgid ja hindame end regulaarselt, kasutades selleks ülemaailmseid töötajaskonna korduvküsitlusi. Pöörame suurt tähelepanu personali arengule ja meie eesmärk on võimaldada töötajatel ühitada professionaalne areng nende isikliku töö- ja eraelu erinevate järkudega. Kokkuvõttes oleme seadnud jätkusuutliku inimressursside arendamise ettevõtte prioriteediks.

Lisaks edukale personalihaldusele on töötajate pühendumuse ja rahulolu eeltingimuseks tugev ärikultuur, mis on ühtlasika pikaajalise edu vundamendiks. DB Schenkeri rahvusvaheline töötajaskond kätkeb endas katsumust, kuidas integreerida erinevaid kultuure ja luua ühine identiteet. Oluline on luua selline kultuur, kus erineva taustaga töötajad tunnevad end koduselt ja teevad koostööd, saavutamaks ühiseid eesmärke ja visioone.

Parimate meeskonnaliikmete leidmine kogu maailmas 

Lisaks töötajate hoidmisele on eduka ülemaailmse ettevõtte jätkuvaks arendamiseks hädavajalik ka professionaalne värbamistegevus.

DB Schenker on seadnud endale eesmärgi saada üheks hinnatuimaks tööandjaks transpordi ja logistika valdkonnas. Selle eesmärgi saavutamine on demograafiliste muutuste valguses ja praeguses konkurentsis kvalifitseeritud ja andekate töötajate pärast tõeline väljakutse. Lisaks atraktiivsete koolituste ja kraadiõppe pakkumisele pingutame jätkuvalt üha rohkem kvalifitseeritud ja motiveeritud töötajate värbamise nimel. DB Schenker teeb tihedat koostööd ülikoolide ja ühingutega, näiteks logistika ja tarneahela haldamise võrgustik BVL (Bundesvereinigung Logistik e. V.).

Õiglaste töötingimuste tagamine

DB Schenkeri ülemaailmsed sotsiaalsed miinimumnõuded sätestavad igapäevase äritegevuse raamistiku töötajatele, tegevjuhtidele ja juhatajatele kogu maailmas.

DB Schenkeri sotsiaalsete miinimumnõuetega, mis on kirja pandud emaettevõtte Deutsche Bahni üldistes käitumisjuhistes, määratletakse ja rakendatakse grupi üldised sotsiaalsed nõuded. Need on vastavuses Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) põhikonventsioonide, ÜRO ülemaailmse kokkuleppe, inimõiguste ülddeklaratsiooni ja Saksamaa jätkusuutlikkuse koodeksiga.

Need põhimõtted on siduvad kõigi juhatuse liikmete, tegevdirektorite, tegevjuhtide ja töötajate jaoks kogu maailmas. DB Schenker innustab ka oma äripartnereid neid järgima. DB Schenker võtab need nõuded miinimumnormiks olukordades, kus riiklikud ja rahvusvahelised õigusaktid ei taga piisavaid sotsiaalse või tööjõu kaitse meetmeid.