Skip to content
DB SCHENKERi logo DB SCHENKERi logo


Businessmen shaking hands compliance

Nõuetekohasus

Järgime DB Schenkeris eetilisi äristandardeid, mida meie ettvõte on väärtustanud juba rohkem kui 140 aastat. Me töötame kooskõlas rahvuslike ja riiklike õigusaktidega ning järgime kõige kõrgemaid eetilisi ja õiguslikke norme kõiges, mida teeme. See teeb meist usaldusväärse ja eetilise äripartneri meie ülemaailmsetele sidusrühmadele ja klientidele. Meie õigusnormidele vastava tegevuse näideteks on DB töötajate käitumisjuhend igapäevasteks tegevusteks ja DB käitumisjuhend äripartneritele, millega teavitatakse meie tarnijaid ja äripartnereid.   

Meie standardid

DB Schenker rakendab terviklikku vastavuskontrollisüsteemi, et tagada eetiline käitumine ning olla oma klientide jaoks aus ja usaldusväärne partner.

Meie DB käitumisjuhendiga on kõigile DB töötajatele ja tegevjuhtidele sätestatud juhised ja ettevõttesisene raamistik kõigile äritehingutele ja kliendikontaktidele.

Meie standardid Täiendav teave
Workers logistics compliance

Äripartneritele

​​​​​​​DB Groupi käitumisjuhend kohustab meie tarnijaid ja äripartnereid vastama eetilistele ja õiguslikele normidele. See moodustab olulise aluse meie ühistele äritehingutele.

DB käitumisjuhend äripartneritele sõnastab selgelt DB ootused: tarnijaid ja äripartnereid nõustuvad käituma kooskõlas juhendi nõuetega. DB jaoks tähendab see märkimisväärset panust säästvasse käitumisse tarneahelas.

Äripartneritele Täiendav teave
Woman windowfront business operations

Probleemidest teavitamine

DB Schenker on pühendunud oma hea nime kaitsmisele. Püüame käituda eetiliselt ja kooskõlas õigusnormidega kõigis äritehingutes. Kuid nagu äris ikka, võivad tekkida olukorrad, kus käitumine ei ole kooskõlas DB käitumisjuhendiga.

Probleemidest teavitamine Täiendav teave
Businessmen Talking on a Terrace

Kohustus

DB Group on võtnud endale kohustuse täiustada pidevalt oma pädevust nõuetele vastavusest nii kohalikus kui rahvusvahelises keskkonnas. Ettevõte järgib ärieetika kõrgeid standardeid ning peab neist hoolikalt kinni. Samuti osaleb DB Group aktiivselt nõuetekohasust puudutavate kogemuste vahetamises teiste rahvusvaheliste kontsernidega.

Kohustus Täiendav teave