Skip to content
DB SCHENKERi logo DB SCHENKERi logo


Workers logistics compliance

Meie standardid

DB Schenker rakendab terviklikku vastavuskontrollisüsteemi, et tagada eetiline käitumine ning olla oma klientide jaoks aus ja usaldusväärne partner.
Meie DB käitumisjuhendiga on kõigile DB töötajatele ja tegevjuhtidele sätestatud juhised ja ettevõttesisene raamistik kõigile äritehingutele ja kliendikontaktidele.  Meie sisekord määratleb käitumise järgmistes olukordades:


Hüved – kompromiss

DB Schenker pooldab läbipaistvust. Selle saavutamiseks on meil juhised, kuidas toimida ettevõttest kui ka väljastpoolt seda saadud hüvedega.

Varade kaitsmine

Meil on selged juhised DB Groupi varade kaitsmiseks ning äri- ja kaubandusandmete konfidentsiaalsena käsitlemiseks.


Kartelliõigus / hinna fikseerimine

Meie teave ja suunised kartelliõiguse ja hindade fikseerimise kohta võimaldavad meil vältida konkurentsivastaseid kokkuleppeid, hinna fikseerimist ning ettevõtlust kahjustavaid pakkumisi.


Agendid, vahendajad, konsultandid

Koostöö ja valiku puhul järgime sisekorraeeskirju ja juhiseid.


Huvide konflikt

Ametikohustuste ja töötajate või tööandjate isiklike huvide vahelise konflikti vältimise juhised võimaldavad DB Schenkeril alati ausalt toimida. 


Üksikasjalikumat teavet leiate DB tegevusjuhend.