Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Meeting office glasstable compliance

Tegevusjuhend äripartneritele

DB Groupi käitumisjuhend kohustab meie tarnijaid ja äripartnereid vastama eetilistele ja õiguslikele normidele. See moodustab olulise aluse meie ühistele äritehingutele.

DB käitumisjuhend äripartneritele sõnastab selgelt DB ootused: tarnijaid ja äripartnereid nõustuvad käituma kooskõlas juhendi nõuetega. DB jaoks tähendab see märkimisväärset panust säästvasse käitumisse tarneahelas.

Meie käitumisjuhend äripartneritele põhineb muu hulgas ÜRO ülemaailmse kokkuleppe põhimõtetele ning meie juhtidele ja töötajatele mõeldud DB eetilistel äripõhimõtetele. See puudutab kogu maailma ettevõtetele ja eraisikutele, kellelt me ostame kaupu ja teenuseid.


Täpsemat teavet leiate terviktekstist „DB käitumisjuhend äripartneritele“.