Skip to content
DB SCHENKERi logo DB SCHENKERi logo


Brexit Europe Great Britain UK Seperating

Üheskoos läbi Brexiti

Brexiti seaduslik kuupäev on 31. jaanuar 2020. Sellest alates algab üleminekuperiood, mis kestab kuni 31. detsembrini 2020. Tolliprotseduurid muutuvad alles pärast üleminekuperioodi – 1. jaanuaril 2021. Loomulikult jätkab DB Schenker Teile meie usaldusväärsete transporditeenuste pakkumist pärast Ühendkuningriigi (ÜK) lahkumist Euroopa Liidust (EL), meie ulatusliku Euroopa võrgustiku piires. Meil on ametis ka tolliekspertide meeskonnad, kes tegelevad kõikide Teie jaoks vajalike ametlike vormistust puudutavate küsimustega.
 Optimaalselt ettevalmistatud

Jätkuvad Brexitit käsitlevad poliitilised otsused mõjutavad transporti ning tolli- ja haldustegevust, ÜK ekspordi ja impordi ning igasuguse kaubatarne puhul, mis liigub ÜK kaudu. Näiteks võivad tarneajad muutuda. Brexit toob kaasa ka uusi haldusformaalsusi. Veenduge, et jõuaksite võimalikult kiiresti oma Schenkeri kontaktisikuni, et arutada enda ja kaubasaajate kaupa puudutavaid tollinõudeid.

Vaadake meie kontrollnimekirja:

 • EORI number ja load
  Kas olete juba taotlenud EORI numbrit? Samuti mõelge välja, kes esitab ekspordi- ja impordideklaratsioonid ning tasub tollimaksud ja muud lisanduvad maksud. Mis tahes teave, mis Teil on võimalik eelnevalt esitada, sh Teie kaubasaajate teave, aitab meil ettevalmistuda.
 • Faktuurarve
  Peaks olema kättesaadav ning sisaldama kuupäeva, väärtust, koguseid, kaalu, pakenditeave ning, samuti kauba päritoluriiki, HS-i kaubakoode ja muid loetletud punkte, näiteks EORI ja tarneklausleid (Incoterms).
 • Teie toodete Harmoneeritud Süsteemi nomenklatuur (HS-kood)
  Toll kasutab toodete klassifitseerimiseks Harmoneeritud Süsteemi koos kaubakoodidega (HS). Vaadake kaubaveo kiirendamiseks üle ja valige sobivad koodid.
 • Tarneklauslid (Incoterms)
  Soovitame Teil kaubasaatjatega tarnetingimused läbi arutada, eriti see punkt, kes milliste õiguste, kohustuste ja kulude eest vastutab. Incoterms tarneklauslid näitavad, kui kaugele ulatub ostja ja müüja vastutus. 
 • Volitus Teie nimel tegutseda – volikiri (Power of Attorney), või samaväärne dokument
  Kui Teie või kaubasaaja soovite, et me tegutseksime Teie nimel tollideklaratsioonide osas, on meil selleks vaja Teiepoolset PoA-d või samaväärset dokumenti.
 • Kaubaaluste tarne
  Kontrollige, kas Teie kauba saatmiseks kasutatud materjalid vastavad eeskirjadele - nt Rahvusvaheline fütosanitaarmeede ISPM 15.

Brexitiks valmis