Skip to content
DB SCHENKERi logo DB SCHENKERi logo


DB Schenker Warehouse Truck parking

DB Schenker saavutab Oslos 100% elektrilise linnalogistika uue Volvo FL veokiga

Keskkonnasõbralike 16-tonniste veokite seeriatootmine. • Esimene DB Schenkeri elektriline veoauto Oslos, mida esitlesid Norra peaminister Erna Solberg ja DB Schenkeri tegevjuht Jochen Thewes isiklikult. • Säästliku linnalogistika verstapost.

DB Schenker on realiseerimas oma eesmärki – nullida kogu otsene süsinikdioksiidi heitkogus terve Oslo linna kaubatarnes, integreerides uue Volvo FL Electric veoauto säästvasse Oslo City Hub’i. Sõidukit esitles Norra peaminister Erna Solberg, kes pidulikul avamistseremoonial tänas DB Schenkerit jõupingutuste eest keskkonnasäästlikumate transpordilahenduste väljatöötamise nimel. Algatust toetab riigile kuuluv energiaagentuur Enova. See on toodetavast seeriast Norra esimene 16-tonnine elektriajamiga veoauto, mis võimaldab DB Schenkeril tegutseda loodussäästliku logistika alal nii Oslos kui ka mujal.

Uue veoki avalikkuse ette toomisel Oslos sõnas peaminister Erna Solberg: „Uue keskkonnasäästliku tehnoloogia kasutuselevõtul loodame sellistele ambitsioonikatele ja innovaatilistele tegijatele nagu DB Schenker. Tahaksin teid kiita uuendusliku lähenemisviisi eest, mis on enamgi kui pelgalt elektriautode kasutamine. Ühes Enova toega, märkimisväärsete investeeringutega elektrisõidukitesse ning linna keskmesse viidud logistikaterminaliga, olete suunanäitajaks.”

DB Schenkeri tegevdirektor Jochen Thewes lisas: „ DB Schenkeris oleme täielikult pühendunud oma ökoloogilise jalajälje pidevale vähendamisele. Oleme otsustanud pakkuda oma klientidele rohelisemaid ja puhtamaid logistilisi lahendusi, et toetada neid nende jätkusuutlike eesmärkide saavutamisel. Uue Volvo FL Electric veoauto ja Enova toel, suudame nüüd meie Oslo City Hub’is tõestada, et heitmevaba tegevus on linnatranspordis teostatav. Oleme uhked, et pakume oma klassi parimaid lahendusi, kaitsmaks meie keskkonda ja aitamaks kaasa kliimaneutraalse ühiskonna suuremate ambitsioonide saavutamisele.”

16-tonnise täismassiga veokit Volvo FL kasutatakse Oslos DB Schenkeri linnasiseses kaubajaotuses. Töötades ilma otsese heitkoguse tekitamiseta (viidates tsisternide ja rataste heitkogustele, nt CO2 ja lämmastikoksiidid) ja mootorimürata, vastab see kasvavale nõudlusele linnasisese kaubaveo järele, vähendades samal ajal keskkonnamõju. Nagu ka Oslo DB Schenkeri City Hub’i, toidab seda taastuvenergiana eeskätt Norrast pärit hüdroelektrienergia.

Kokku on DB Schenker tellinud Oslo linnalogistika tarbeks 11 elektriveokit, asendamaks seniseid diiselmootoriga sõidukeid. Sümboolselt on esimesel kolmel Volvo FL Electricu veokil silt “100% electric in Oslo”. Järgmises videos näete, kuidas sõidukit ümber kujundati: https://youtu.be/xrg33LlnkgA.

Oslo City Hub’i avas DB Schenker Oslo kesklinnas 2019. aasta mais. 2020. aasta lõpuks toimib see täielikult fossiilkütusteta, kasutades kokku 23 elektrisõidukit, sh elektriautosid ja jalgrattaid. Elektrisõidukitega toimetatakse Oslos igapäevaselt klientidele kätte umbes 800 saadetist.

Globaalselt pühendub DB Schenker oma 2030.-ks aastaks seatud eesmärgile võrreldes 2006. aastaga vähendada tekitatud kasvuhoonegaaside heitkoguseid kuni 40%. Oslo jätkusuutliku linnalogistika kontseptsiooni piirkondlik, kuid edukas tõestus on oluline verstapost selle üldeesmärgi saavutamisel.