Skip to content
DB SCHENKERi logo DB SCHENKERi logo


DB Schenker Warehouse Truck parking

Uute Euroopa maismaatranspordi eeskirjade rakendamine: ELi esimese Mobiilsuspaketiga seotud muudatused

DB Schenker tervitab uue ELi Mobiilsuspaketi rakendamist, mis on mõeldud Euroopa maismaatranspordisüsteemi ohutuse, sotsiaalse õigluse, jätkusuutlikkuse ja säästlikkuse eesmärkide tõhusamaks tasakaalustamiseks. Paketi vastuvõtmise tulemusena astume samme, et parandada meie kõige olulisema vara – meie ja meie alltöövõtjate töötajate – töötingimusi. Viimaste aastate jooksul (alates 2017. aastast) on kehtestatud palju uusi eeskirju, mis on nüüdseks jõustunud. Olulisemad muudatused töötingimuste osas maanteetranspordi valdkonnas jõustuvad aga 2022. aastal. Usume, et transporditurg areneb tulevikus positiivselt ja pakub seeläbi paremaid töötingimusi.

Peamised muudatused, mida peame tegema alates 2. veebruarist 2022, on järgmised:

Uued kabotaažireeglid:

  • 4-päevane ooteaeg kabotaažvedude vahel EL-i liikmesriikides. See piirab veoautode ja juhtide kabotaažvedude sooritamise mahtu ning sunnib vedajaid muutma nende vedude haldamist.
  • Veoauto 8-nädala tagastamise kohustus operatiivbaasi riiki, kus veok on registreeritud. See mõjutab negatiivselt transpordimahtusid ja toob kaasa kulude kasvu, kuna enamik veokeid sõidab tühjana üsna pikki vahemaid, mis põhjustab omakorda liikluse tasakaalustamatust teatud kaubandusteedel.

Palgatasemete kohandamine:

  • Palgad tõusevad seoses Mobiilsuspakett 1-ga kehtestatud sõidureeglite rakendamisega kohalikel turgudel.

Uued aruandlusreeglid:

  • Veoettevõtetele kehtib uus aruandluskohustus seoses juhtide lähetamise reeglite, sõidukipargi teabe ja muu teabega. Seda nõuavad nii kohalikud ametivõimud kui ka Euroopa Liit.
  • Rahvusvahelistel vedudel muutuvad kohustuslikuks 2,5-tonnine ja 3,5-tonnine täismass.

Täiendavad eeskirjad jõustuvad 2023. aasta jaanuaris.

Meie klientide jaoks ei mõjuta uute eeskirjade rakendamine meie teenust, kuna DB Schenker hoolitseb kõigi nõuete täitmise eest. Siiski prognoosime, et Mobiilsuspakett avaldab mõju nii veomahtudele kui ka maismaatranspordi kuludele tööjõukulude suurenemise ning täiendavate sõitude ja ooteaegade tõttu.

Mobiilsuspakett: küsimused ja vastused