Skip to content
DB SCHENKERi logo DB SCHENKERi logo


New Content Item (3)

Emissioonivabaks aastaks 2030

DB Schenker soovib oma transporditegevuse Euroopa linnades muuta emissioonivabaks aastaks 2030. Eesmärk on leevendada õhu- ja mürasaastet intelligentsete ning kliimasõbralike lahenduste abil. Selle saavutamiseks suurendab integreeritud logistikateenuste osutaja elektri- või kütuseelementidega varustatud sõidukite kasutamist, seab prioriteediks säästvate terminalide kujundamise ning säilitab investeeringuid teadus- ja arendustegevusse.

Innovaatiliste logistiliste lahenduste teerajajana ja Euroopa suurima maismaatranspordivõrgu operaatorina on kliimakaitse olnud alati DB Schenkeri jaoks prioriteet. Eriti olukorras, kus üha enam Euroopa linnu kehtestab erinevaid piiranguid nagu teemaksud või diislikütuse keelustamine linnadesse sissesõidul

Lugege edasi, milliseid konkreetseid samme on DB Schenker viimasel ajal teinud!

Lae alla: DB Schenkeri jätkusuutlikkus

Elektrilised veoautod, kaubikud ja jalgrattad

Oma ülemaailmse kliimamuutuse algatuse EV100 raames, võttis DB Schenker vastu otsuse pühenduda järk-järgult turustussõidukite elektroonilisele liikuvusele. Seega on kõik sõidukid, mis kaaluvad kuni 3,5 tonni, plaanis 2030. aastaks ümber seadistada elektrimootoril või kütuseelementidel liikuvateks. Pooled sõidukitest, mis jäävad vahemikku 3,5–7,5 tonni, peaksid samuti olema selleks ajaks elektrilised. Juba tänaseks on ettevõte üle kogu Euroopa võtnud kasutusele 3000 veoautot erinevate alternatiivsete juhtimissüsteemidega.

DB Schenkeris on kasutusel üle 50 e-jalgratta pakivedudeks linnades Prantsusmaal, Saksamaal, Norras ja Soomes.

Koostöös start-up ettevõtetega arendatakse neid jalgrattaid pidevalt. Viimane põlvkond võib vedada juba kuni 200 kilogrammi saadetisi ohutult, kiiresti ja peaaegu heitmevabalt.

E-veoautod ja e-kaubikud erinevates linnades

Tänavu kevadel omandas DB Schenker neli Daimleri kaubamärgi FUSO poolt toodetud eCanteri veoautot, kasutamaks neid linnatranspordiks Pariisis, Frankfurdis ja Stuttgartis. Lisaks on käimas FUSO-ga läbirääkimised täiendavate eCanter-veoautode ostmiseks teistele Euroopa turgudele. Pariisis, Milanos ja Oslos tegutsevad Fiat, Nissan ja MAN E-kaubikud.

Maailma esimene isesõitev e-veoauto.

Maailma esimene täielikult isesõitev e-veoauto võeti kasutusele Rootsi linnas Jönköpingis. Kohaliku start-up´i Einride poolt toodetud T-pod on ilma igasuguse juhikabiinita, kuna kogu liikumine toimub kaugjuhtimise teel. Rootsi transpordiasutus on välja andnud testiloa, mis võimaldab T-pod´il sõita avalikel teedel. Täiendavad pilootprojektid teistes riikides on planeerimisetapis.

iHub Berliinis

Berliinis on DB Schenker koos partneritega kasutanud elektriautosid iHubi osana alates eelmisest aastast. Projekti eesmärk on uurida taoliste kliimasõbralike sõidukite integreerimist Euroopa suurte linnade tavapärastesse logistikateenustesse.

Energiatõhusad terminalid ja linnakeskused

DB Schenkeri uusimad terminalid ja linnakeskused kogu Euroopas on praktiliselt kliimaneutraalsed ning vastavad uusimatele energiatõhususe nõuetele. Nad on varustatud LED-valgustusega, loodusvarasid säästvate süsteemidega vihmavee kasutamiseks, päikesepaneelidega, automaatse eluruumide ventilatsiooniga ning rõhureguleeritud ventilaatoritega. Kasutatud on „roheline betoon” ehitusmaterjale, mille CO2 jalajälg on kuni 30 protsenti madalam tavalisest betoonist.

DB Schenker tellis hiljuti Oslos oma esimese madala süsinikusisaldusega linna jaotuskeskuse. Tänu e-autode ja e-jalgrataste kasutamisele vähendab terminal oma CO2 heitkoguseid kuni 80 protsendi ulatuses. Poolas on kõik laod juba ehitatud vastavalt kõrgeimatele ökoloogilistele standarditele.