Skip to content
DB SCHENKERi logo DB SCHENKERi logo


Õigusteave

Käesoleva veebilehe omanik on:

AS Schenker
Kaabli 13,

10112 Tallinn

Eesti

Telefon: 6060 600
Faks: 6060 666

AS Schenker on ettevõtte Deutsche Bahn AG transpordi ja logistika divisjoni DB Logistics osa.

Käesoleval veebilehel toodud teave on esitatud põhimõttel „nii nagu on“ ilma mis tahes otsese või kaudse garantiita. Esitatud teabes võib esineda ebatäpsusi ja kirjavigu. AS Schenker võib teavet igal ajal vabalt ilma ette teatamata muuta. Samuti võib ettevõte  käesoleva veebilehe kõik osad igal ajal ilma ette teatamata sulgeda.

Eelpool mainitu hõlmab ka teavet, mida jagatakse klientidele, kes kasutavad e-teenuseid, veebipõhist broneerimist, sõiduplaane ja veohinna kalkulaatorit. Sellise teabe õigsuse puhul on määravaks, et kliendid esitavad täielikud ja täpsed andmed. Ettevõte jätab endale õiguse käesoleva veebilehe kaudu jagatavat teavet igal ajal seoses täiendavate andmetega muuta.  Samuti jätab ettevõte endale õiguse muuta igal ajal hindadega seonduvat teavet.

Ettevõtet ei saa pidada vastutavaks mis tahes otseste või kaudsete kahjude eest, mis võivad tekkida käesoleval veebilehel või sellega seotud veebilehtedel esitatud teabe kasutamise või usaldamise tagajärjel. See hõlmab, kuid mitte ainult, saamata jäänud tulu, tekkinud lisakulusid, äritegevuse katkemist, programmide või muude andmete kaotust kasutajateabe töötlemissüsteemis või mis tahes muud seonduvat kahju.

Viited teistele veebilehtedele on toodud üksnes mugavuse eesmärgil. Ettevõte ei kinnita ega võta mis tahes vastutust selliste veebilehtede sisu või kasutuse eest.

Ettevõte ei kinnita ega võta mis tahes vastutust pahavara nagu viirused, ussid, trooja hobused ega muude kahjulike elementide esinemise eest ettevõtte veebilehel või sellega seotud veebilehtedel. 

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis paigaldatakse teie arvutisse veebilehtede poolt, mida te külastate. Neid kasutatakse laialdaselt selleks, et veebileht toimiks või toimiks tõhusamalt. Me ei kasuta küpsiseid teie kohta tundlike andmete kogumiseks ega soovi teie ohutust ja puutumatust ohtu seada. Te võite küpsiste kasutamise funktsiooni deaktiveerida, kuid mõned veebilehe osad ei pruugi sel juhul korralikult töötada.

Kui edastate käesoleva veebilehe kasutamise käigus ettevõttele oma isikuandmed, loetakse automaatselt, et olete andnud ettevõttele nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks vastavalt Eesti isikuandmete kaitse seadusele.

Käesoleva veebilehe sisu on kaitstud autoriõigusega, mis kuulub ettevõttele, ning kõik õigused on reserveeritud. Mõned veebilehe osad võivad sisaldada ka piltkujutisi või tekste, millele kehtib autoriõigus, mis kuulub vastavatele pakkujatele.