Skip to content
DB SCHENKERi logo


dbschenker.comi andmekaitse põhimõtted

Teie isikuandmete kaitsmine on oluline nii Teie kui ka meie jaoks. Seepärast teavitame Teid käesoleval leheküljel, milliseid andmeid me kogume, miks meil neid andmeid vaja on ja kuidas Te saate andmekogumisest keelduda.  


1) Kes vastutab andmete kogumise ja töötlemise eest?

Teie andmete kogumise ja töötlemise eest vastutab Schenker AG. Kontserni andmekaitsespetsialistiks on määratud hr Maik Goehrke. Kui Teil on seoses andmekaitsega küsimusi, ettepanekuid ja/või kriitikat, siis palun võtke ühendust:

Schenker AG

Kruppstraße 4

45128 Essen

dataprotection@dbschenker.com


2) Millal dbschenker.com kogub ja töötleb Teie isikuandmeid?

Kogu andmete kogumine ja töötlemine toimub kindlatel eesmärkidel. Need võivad tuleneda tehnilistest vajadustest, lepingulistest kohustustest või kliendi selgesõnalistest nõuetest.

Kui külastate veebisaiti dbschenker.com, siis teatud andmeid kogutakse ja salvestatakse tehnilistel põhjustel. Need andmed on näiteks külastuse kuupäev ja kestus, kasutatud veebilehed, kasutatav veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi identimisandmed ning veebileht, millelt meid külastasite.

Kui registreerute mõne meie uudiskirja saamiseks, kogutakse järgmist informatsiooni: ees- ja perekonnanimi, e-kirja aadress, ärivaldkond. Sellisel juhul võidakse Teie e-kirja aadressi kasutada reklaami saatmise eesmärgil.

Kui tellite uudiskirja “logistics NewsFeed”, siis salvestatakse Teile internetiteenuse pakkuja poolt määratud arvutisüsteemi IP-aadress ning registreerimise kuupäev ja kellaaeg. Me salvestame need andmed, et jälgida potentsiaalset andmesubjekti e-posti aadressi kuritarvitamist, meie enda õiguskaitse eesmärgil.

Teil on igal ajal võimalik loobuda uudiskirjade saamisest, järgides kirjadele lisatud juhiseid (unsubscribe). Kui Te ei soovi, et Teie andmeid kasutatakse reklaami eesmärgil, kasutatakse Teie andmeid vaid anonüümselt statistilise analüüsi eesmärgil.

Pakkumiste pidevaks parendamiseks salvestame ja analüüsime kogutud andmeid pseudonümiseeritult. Õiguslik alus on Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt f.

Kui soovime Teie andmeid töödelda eesmärgil, milleks meil ei ole lepingust ega seadusest tulenevat muud õiguslikku alust, küsime Teilt nõusolekut (Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt a).


Lepingu täitmiseks vajalike isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt b. Artikli 6 lõige 1 punkt b rakendatatakse ka lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele nt. kui küsitakse meie toodete ja teenuste kohta.

Kui isikuandmete töötlemine on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (nt. maksukohustuste täitmine), siis töötlemine põhineb Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktil c.

Klõpsates välisele lehele viivale lingile, liigute dbschenker.com lehelt edasi. Schenker AG ei vastuta sisu, teenuste ja toodete eest ega ka privaatsuse ja turvalisuse eest lingitud veebisaitidel.

  

3) Millal Teie andmed kustutatakse?

Teie andmed kustutatakse kohe, kui neid enam ei vajata sellel eesmärgil, milleks neid koguti (nt lepingulise suhte raames). Teie andmed tuleb kustutada ka siis, kui neid ei ole lubatud hoida (eriti siis, kui andmed ei ole õiged ja parandamine ei ole võimalik). Kui õiguslikud või praktilised takistused ei võimalda kustutamist, siis andmed blokeeritakse (nt vastavad arhiveerimiskohustused).


4) Kas andmed on krüpteeritud?

Andmete ülekanne internetis ja e-kirjad ei ole tavaliselt krüpteeritud ning on seetõttu kolmandate isikute juurdepääsu eest kaitsmata. Kui pöördute meie poole e-kirjaga, siis ei ole teabe konfidentsiaalsus ülekande ajal tagatud; seepärast soovitame saata konfidentsiaalset teavet ainult posti teel.


5) Millised õigused on saidi dbschenker.com kasutajatel?

§  Te võite teha päringu, milliseid andmeid Teie kohta on salvestatud.

§  Te võite nõuda andmete parandamist, kustutamist ja blokeerimist, kui sellel on õiguslik alus ning kui see on võimalik olemasoleva lepingulise suhte raames.

§  Teil on õigus pöörduda järelvalveasutuse poole.

§  Teil on soovi korral õigus saada isikuandmed, mida Te olete meile esitanud ning taotleda nende edastamist mõnele teisele organisatsioonile (andmete ülekandmine).

§  Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks mõnel eesmärgil, on Teil igal ajal õigus nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Oma õiguste kasutamiseks saatke e-kiri aadressile: dataprotection@dbschenker.com


6) Kas andmeid avaldatakse kolmandatele isikutele?

Välised teenusepakkujad, kes meie jaoks andmeid töötlevad, on meie poolt hoolikalt valitud ja on rangete lepinguliste kohustustega.  Teenusepakkujad töötavad vastavalt meie juhistele, mis tagavad ranged lepingulised eeskirjad, tehnilised ja organisatsioonilised meetmed ning täiendavad kontrollid. Teie andmeid edastatakse ainult siis kui olete andnud oma selgesõnalise nõusoleku või juriidiliste kohustuste täitmiseks. Andmete edastamine kolmandatesse riikidesse väljaspool Euroopa Liitu ei toimu kui selleks ei ole piisavalt tagatisi.  Nende hulka kuuluvad ELi standardlepingu klauslid ja Euroopa Komisjoni piisavuse otsus.


7) Millal kasutatakse küpsiseid?

Soovime Teile anda võimaluse teha põhjendatud otsus küpsiste lubamise või keelamise osas, kui need ei ole veebilehe tehniliseks toimimiseks tingimata vajalikud. Küpsised on väikesed tekstifailid, millesse võidakse salvestatakse isikuandmeid.

Meie andmekaitseteate eesmärk on tagada, et olete täiesti teadlik andmete kogumisest ja töötlemisest ka siis, kui meie veebilehed kasutavad küpsiseid ning et Te saate teha vastava teadliku otsuse.

Seepärast teavitame Teid küpsiste liigist ja nende sihipärase kasutamise ulatusest meie veebilehtedel.

Saidi dbschenker.com kasutamine on üldjuhul võimalik ilma küpsisteta, kui need ei ole tehnilisel eesmärgil vajalikud. Küpsiste poolt jälgimist saate vältida veebilehitseja seadete muutmisega (Do not track, Tracking protection list), samuti saate vältida kolmandate isikute küpsiste salvestamist. Saate oma veebilehitseja seadeid muuta järgmiselt:
 

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Google Browser-Add-on

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Mozilla Firefox Privacy and Security extensions

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/extensions/privacy-security/

Mozilla Firefox Do-not-track

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-turn-do-not-track-feature

Opera

http://help.opera.com/Linux/12.10/en/cookies.html#prefs

Safari

https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac


Soovitame Teil ka regulaarselt kontrollida ja kustutada salvestatud küpsised sealt, kuhu neid ei soovita.

Kasutame küpsiseid, mis on aktiivsed alates meie veebisaidi külastuse algusest kuni veebilehitseja vastava seansi lõpuni. Need küpsised muutuvad kehtetuks ja kustutatakse automaatselt kohe, kui sulgete veebilehitseja. Neid küpsiseid tuntakse ka seansiküpsistena.

Seansiküpsiseid kasutatakse järgnevatel eesmärkidel:

Küpsis tuvastab kasutaja pärast sisselogimist kogu aktiivse seansi vältel.

Pärast keele valikut tagab küpsis selle keele kasutamise kogu aktiivse seansi vältel ning see ei muutu, kui kasutaja liigub lehelt lehele.

Küpsis teenib andmete turvalisuse eesmärki ning hoiab ära andmete ja sisuga manipuleerimise, juurdepääsu ja teistesse süsteemidesse ülekandmise kolmandate isikute poolt.
 

Nimi

Funktsioon

Säilitamise aeg

_pk_ses.15.dd94  

Salvestab kasutaja seansi andmed

Nii kaua kuni seanss on aktiivne, maksimaalselt 10 tundi

_pk_id.15.dd94   

Määrab kindlaks kasutaja ja jälgib analüüsiandmeid (anonüümsed)

13 kuud

_guid

Eloqua jälitusküpsis

13 kuud


7.1  Oracle Eloqua

dbschenker.com on sellele veebisaidile integreerinud Oracle Eloqua / Oracle Marketing Cloud komponendid (edaspidi "Eloqua"). Eloqua sobitab asjakohase veebisaidi sisu huvitatud isikute, klientide ja nende profiilide andmetega, et veebisaidi operaatorid saaksid huvitatud osapoolte ja klientide poole tõhusamalt ja sihipärasemalt pöörduda. Eloqua eesmärk on suurendada huvitatud osapoolte ümberarvestuskurssi klientideks ja seeläbi suurendada veebisaidi operaatori käivet.

Eloqua't opereeriv ettevõte on  IT-korporatsioon Oracle, 10 Van de Graaff Drive, Burlington, MA 01803, USA.

Eloqua seab andmesubjekti infotehnoloogia süsteemile küpsise. Eloqua kasutab saidi dbschenker.com nimel meie veebisaidi kaudu saadud andmeid ja teavet meie veebisaiti kasutanud andmesubjekti kasutajakäitumise hindamiseks. Lisaks kasutab Eloqua andmeid kasutajate nimel tegevusaruannete loomiseks ning meie ettevõtte jaoks muude meie veebisaidi kasutamisega seotud teenuste loomiseks.

Nagu ülal näidatud, saab puudutatud isik meie veebisaidi küpsiste seadmist igal ajal takistada, kasutades selleks oma kasutuses oleva veebibrauseri vastavaid sätteid, misläbi küpsiste seadistamine püsivalt keelata. Selline kasutuses oleva brauseri seadistamine takistaks Oracle'il ka infotehnoloogia süsteemis küpsise seadmist vastava isiku kohta. Lisaks saab Oracle'i juba seadistatud küpsiseid Interneti-brauseri või muude tarkvaraprogrammide kaudu igal ajal kustutada. Küpsiste seadmise vältimiseks külastage järgmist aadressi: https://www.oracle.com/de/marketingcloud/opt-status.html

8) Veebianalüüsi teenus

Kasutame oma veebilehel analüüsiteenust Matomo. Väikesed tekstifailid (küpsised) salvestavad andmed veebilehe kasutuse kohta, sealhulgas Teie IP-aadressi. Me muudame need andmed anonüümseks ja säilitame. Kui Te ei nõustu sellega, et Teie veebikasutust meie saidil analüüsitakse, siis võite igal ajal muuta oma veebilehitseja seadeid ja keelata küpsiste kasutamise. Sel juhul võib siiski juhtuda, et kõik funktsioonid ei ole kasutatavad.

9) Veebisaidi jälgimisest loobumine

Te saate valida, et Teie arvutile ei oleks määratud unikaalset veebianalüüsi küpsiste identifitseerimisnumbrit, vältimaks sellel veebisaidil kogutud andmete koondamist ja analüüsi.


10) Google Maps

Dbschenker.com kasutab teenust Google Maps. Lisaks logiandmetele, edastatakse Teie nõusolekul Teie IP-aadress teenusepakkujale Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Kehtivad privaatsusreeglid leiate aadressil: https://www.google.com/intl/en_policies/privacy/.

Saidil https://www.google.com/intl/de_en/policies/technologies/product-privacy/ saate muuta oma privaatsusseadeid.


11) Privaatsusreeglite uuendamine

Kohandame privaatsusreegleid vastavalt funktsioonide muudatustele. Seetõttu soovitame saidi dbschenker.com uue versiooni külastamisel privaatsusreeglid läbi lugeda.


02.03.2020