Skip to content
DB SCHENKERi logo DB SCHENKERi logo


Roheline logistika, #WeKeepEuropeMoving veoauto tänaval

Muutke oma tarneahelad roheliseks

Keskkonnasäästlikkuse pioneerina seab DB Schenker meile kättesaadavate ressursside tõhusaks kasutamiseks standardi. Kuna ühiskonnal on jätkuvalt suurem kohustus keskkonda hoida, on transpordisektor oodatud nendesse jõupingutustesse märkimisväärselt panustama. Oleme pühendunud keskkonnakaitseliikumise suunanäitajateks olemisele, tõustes juhtivaks rohelise logistikateenuse pakkujaks. Meie teame, et kui transpordivajadused kasvavad, saab süsinikdioksiidi heidet tõepoolest vähendada.

Heitkoguste vähendamine

DB Schenker toetab DB gruppi konkreetsete süsinikdioksiidi heitmete 30-protsendilise vähendamisega kuni 2020. aastani ja süsinikdioksiidi ekvivalendi (CO2e) vähendamisega 50 protsendi ulatuses 2030. aastani võrreldes aastaga 2006. Selle eesmärgi saavutamiseks oleme käivitanud mitmesuguseid algatusi ja laiendame jätkuvalt oma logistikatooted ja -teenuseid. Püüame vähendada veokilometraaži konsolideerimise abil, minna üle kõige keskkonnasõbralikumale transpordiliigile ja suurendada tõhusust autopargi pideva uuendamise abil.

Praegu pakub DB Schenker ökolahendusi (Eco Solutions) iga transpordiliigi jaoks, võimaldades klientidel vähendada või kompenseerida CO2 heitkoguseid kogu oma tarneahela lõikes. Sellisena saame vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid lennutranspordis kuni 20 protsenti ja merevedudes kuni 50 protsenti. Maismaatranspordi teenuste lõikes on saadaval samuti keskkonnasõbralikud lahendused seoses uuenduslike mootorite ja kütustega ning ka energiatõhusate ja säästvate meetmete kasutamisega kõigis meie hoonetes. Keskkonnasäästlikele tarnetele keskendunud ülemaailmse logistikaliidrina suudab DB Schenker arvutada läbipaistvalt meie klientide tarneahelate CO2 jalajälge ning pakkuda selle optimeerimise soovitusi.

Meil on aastaks 2021 maailma suurim eCanteri autopark.

DB Schenker-chauffeur levert een tijdsgebonden zending

Cyrille Bonjean, Euroopa maismaatranspordi juht